tuki ja ohjeet kuituliittymän tonttikaivu
Tuki ja ohjeet - Kuituliittymän tonttikaivu

Tonttikaivun normaali toimitus (sisältyy normaaliin kuidun hankintahintaan)

 • Kaivureitti tontille ja läpivienti rakennukseen suunnitellaan yhdessä kiinteistön omistajan kanssa
 • Kaivureitillä pyritään minimoimaan tontille koituvat haitat
 • Kaivureitillä vältetään istutuksia, laatoituksia ja asfaltointia
 • Kiinteistön omistajan tulee ilmoittaa urakoitsijalle tontin kaivureitin suunnittelun yhteydessä mahdolliset tontilla olevat esteet (kaapelit, vesijohdot, salaojat)
 • Kiinteistön omistaja huolehtii kaivureitin esteettömyydestä ja tyhjentää kaivureitin irtaimistosta
 • Kaivuoja täytetään samalla maa-aineksella. Normaali toimitus ei sisällä maan vaihtoa, multausta, nurmikointia eikä asfaltointia, laatoitusta tai muuta pinnoitetta. Hinta sisältää kaivujäljen tasoittamisen kaivinkoneen kauhalla.

 

 

Lounea tonttikaivu esimerkkikuva

Tonttikaivu nurmikon reunaa pitkin. Kaivujälki tasoitetaan kauhalla.

Lounea tonttikaivu esimerkkikuva

Kuvassa tonttikaivu on tehty maan ollessa märkä.

Lounea tonttikaivu esimerkkikuva

Tonttikaivu nurmialueen läpi tehtynä. Kaivuojan täyttöön käytetään samaa maa-ainesta. Esiin saattaa nousta esim. kiviä tai juuria.

Lounea kaivujälki

Kaivujälki nurmikon läpi mentäessä.

Lounea kaivujälki tonttikaivu

Tonttikaivun kaivujälki ajopihan reunassa.

Tontin kaivureitin maisemointi (lisämaksullinen palvelu)

 •  Tontti pyritään saattamaan mahdollisimman lähelle entistä tilaa
 •  Maisemointi ei sisällä:
  •  kylvetyn nurmikon kastelua
  •  kaivujäljen myöhempää pienen painuman korjausta
  •  muun kuin kaivujäljen korjausta
 •  Erikoisvärjätty sepelöinti vain paikallisen saatavuuden puitteissa

Itsekaivu (alennus hankintahinnasta)

 • Alennus edellyttää:
  • mahdollisen kaapelikiepin esiin kaivun
  • kiinteistön omistajalta kaapelin kaivun tontin rajalta rakennukseen
  • kaapelin läpiviennin rakennuksen sisälle
  • kaapelin vedon kuitupäätteen sijoittamiskohtaan rakennuksen sisällä.
 • Kaapelin suositeltu asennussyvyys 40 - 70 cm
 • Kuitukaapeliin jätetään työvaraa kuitupäätteen sijoituskohtaan minimissään 5m
 • Kaapelin kiinnittämiseen liittyvät asennustarvikkeet asiakkaalta