Hyppää pääsisältöön
Front page
Pidämme huolta ympäristöstämme ja kehitämme hiilivapaata valokuitua

Pidämme huolta ympäristöstämme

Keskeiset ympäristötavoitteemme ovat:

  • Kehitämme hiilivapaata valokuitua.
  • Parannamme energiatehokkuuttamme.
  • Tuomme kiertotalousajattelun systemaattiseksi osaksi toimintaamme.
  • Autamme palveluillamme myös asiakkaitamme vähentämään päästöjään.
  • Olemme sitoutuneet olemaan hiilineutraali omien päästöjemme osalta (Scope 1 & 2 päästöt) jo vuoden 2023 aikana ja koko toimintaketjumme osalta (sis. Scope 3 päästöt) viimeistään vuonna 2026.

 

Otamme vastuun ympäristöstämme kehittämällä toimintatapojamme ja liiketoimintaamme ympäristöystävällisemmäksi. Keskeistä on yhteistyö ja pitkäjänteinen tavoitteellinen työ.

Otamme pieniä ja isompia askeleita kohti hiilineutraalisuutta.  

 

Tiesitkö, että käyttämämme sähkö on jo vuodesta 2018 ollut 100 %:sta tuulisähköä.

 

Mahdollistamme henkilöstömme etätyön ja kehitämme liiketoimintamme kautta asiakkaidemme edellytyksiä etänä tehtävän työn tekemiseen.

Lisäksi pyrimme ratkaisemaan asiakkaidemme tuen tarpeet etänä ja vältämme näin turhaa liikkumista.

ISO 14001 ympäristösertifikaatti

Lounea Yritysratkaisut Oy:lle on myönnetty ISO 14001 -ympäristösertifikaatti osoituksena panostuksesta kestävän kehityksen puolesta.

ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmän rakentamisen ja kehittämisen standardi, joka auttaa parantamaan ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristönsuojelutoimien tuloksellisuutta organisaatioissa. Saamamme sertifikaatti todistaa, että ympäristöjärjestelmämme täyttää kaikki ISO 14001:2015 -standardin asettamat vaatimukset.

ISO 14001 -standardin vaatimukset edellyttävät esimerkiksi, että tunnistamme toimintaamme liittyvät ympäristönäkökohdat, riskit ja mahdollisuudet sekä asetamme päämäärät ja tavoitteet ympäristönäkökohtien parantamiseksi. Me myös sitoudumme jatkuvaan parantamiseen sekä vastuulliseen toimintaan huolehtimalla, että täytämme meitä sitovat velvoitteet.

Ympäristölupauksen perusperiaatteiden toteutusta tuemme Lounea Yritysratkaisut Oy:ssä seuraavasti:

 

1. Ylläpidämme ja kehitämme ympäristöjärjestelmäämme, joka on suunniteltu toimintamme jatkuvaan parantamiseen.
2. Parannamme henkilökuntamme ja yhteistyökumppaniemme ympäristötietoisuutta sekä kannustamme heitä ympäristömyönteiseen toimintaan.
3. Hankinnoissa suosimme materiaaleja, tuotteita ja palveluita, joiden ympäristörasitus on vähäisin.
4. Noudatamme kaikessa toiminnassamme kansallista ympäristölainsäädäntöä, paikallisia viranomaisohjeita ja laitevalmistajien asettamia ympäristövaatimuksia.
5. Edistämme mahdollisuuksiemme mukaan ympäristönsuojelua säästämällä luonnonvaroja ja torjumalla kaiken sellaisen toiminnan, joka muodostaa uhan ympäristölle tai ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle.
6. Huolehdimme elinkaaren loppuvaiheessa olevien tuotteiden keräyksestä ja kierrätyksestä, käytämme monitoimilaitteiden osia kiertotalouteen.
7. Ylläpidämme läheisiä suhteita julkiseen valtaan, ympäröivään yhteisöön ja muihin sidosryhmiin ja viestimme avoimesti laitevalmistajien kestävän kehityksen ohjelmasta sekä siihen liittyvistä toimenpiteistä.  
8. Mittaamme ja pyrimme vähentämään omia kasvihuonepäästöjämme 

Tavoitteenamme on tuoda kiertotalousajattelu systemaattiseksi osaksi toimintaamme.

Kiertotalous

Tavoitteenamme on tuoda kiertotalousajattelu systemaattiseksi osaksi toimintaamme.

Liiketoiminnassamme tämä tarkoittaa laitteiden elinkaaren pidentämistä tarjoamalla vaihtoehtoja uusille laitteille. 

Omassa toiminnassamme kiertotalous näkyy lajittelun lisäämisenä sekä omassa käytössä olevien laitteiden uusiokäytössä

2022 toimittamistamme monitoimilaitteista ja tulostimista 36 % oli perushuollon läpikäyneitä käytettyjä ja aloittivat näin uuden elämän asiakkaidemme käytössä.