Hyppää pääsisältöön
Front page
Hyvä hallinto ja avoimuus Lounealla

Hyvä hallinto ja hankintaketjun vastuullisuus ohjaa tekemistämme

Louneassa avoimuus ja hyvä hallinto ohjaavat tekemistä

Läpinäkyvyys, toimintatapojen yhtenäistäminen ja tiedonkulun tehostaminen ovat hyvän hallinnoinnin kulmakiviä. Lounea noudattaa Hyvän hallinnon toimintaperiaatteita.

Tavoitteenamme on, että kerromme asioista avoimesti ja sisäinen viestintämme on aktiivista.

Lounea teki vuoden 2022 aikana vastuullisuuden painopistealueiden määritystyön, jossa valittiin kehityskohteita vastuullisuudelle. Kerromme vastuullisuusmatkamme etenemisestä verkkosivuillamme ja muissa kanavissa.

Arvioimme ja kehitämme vastuullisuuttamme jatkuvan kehittämisen periaatteella ja raportointimme on avointa.

Lounea julkaisee ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa vuodelta 2023 keväällä 2024.  

Hankintaketjun vastuullisuus ohjaa tekemistämme

Käytämme paikallisia kumppaneita mahdollisimman paljon ja pyydämme aina tarjouksen paikallisilta toimijoilta.

  • Pyrimme tunnistamaan vastuullisuusriskit osana riskienhallintaa ja huomioimme vastuullisuuskriteerit hankinnassamme
  • Hankintapolitiikkaamme kehitetään jatkuvasti

Tärkeitä linkkejä

Corporate Governance

Whistleblowing ilmoituskanava

Tietosuojadokumentit