Tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2019

UUSIA ENNÄTYKSIÄ VALOKUITULIITTYMISSÄ

Lounea jatkoi toimialueensa ja valokuituverkon laajentamista uusille alueille

Tammi-joulukuun 

  • Liikevaihto oli 33,5 M euroa (44,0 M euroa)
  • Liikevoitto oli 4,1 M euroa (2,1 M euroa)
  • Tilikauden tulos 5,4 M euroa (15,8 M euroa)

 

Konserniluvut eivät ole vertailukelpoisia verkkokauppaliiketoiminnan myynnistä johtuen. Verkkokauppaliiketoiminnan luvut ovat mukana edellisen vuoden konsernitilinpäätöksessä tammi-maaliskuun osalta. Edellisen vuoden tilikauden tulokseen sisältyy liiketoiminnan myynnistä saatu myyntivoitto. Lisäksi edellisen vuoden liiketulosta heikensi kupariverkon purusta kirjattu kertaluonteinen varaus 2,9 M€.

Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi hieman kokonaisliittymämäärän kasvun myötä huolimatta kupariverkon puhe- ja laajakaistapalveluiden 1,6 M€ liikevaihdon poistumasta.  Vertailukelpoinen käyttökate parani hieman mutta liiketulos laski valokuituliittymistä tulevien kytkentämaksujen ollessa tavoitetta pienempiä.

 

Tammi-joulukuun luvut ilman verkkokaupan vaikutusta ja kertaluonteisia eriä

  • Liikevaihto oli 33,5 M euroa (33,1 M euroa)
  • Käyttökate oli 10,9 M euroa (10,7 M euroa)
  • Liikevoitto oli 4,1 M euroa (4,4 M euroa)  

 

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT LOUNEA –KONSERNISSA

 
2019
2018
2017
2016
Liikevaihto M€
33,5 
44,0 
73,8
72,8
Käyttökate M€
10,9
8,4
12,5
12,0
Liikevoitto M€
4,1
2,1
6,5
6,1
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja M€                    
7,0
15,9
6,8
7,3
Liikevoitto %
12,1%  
4,9%
8,8%
8,3%
Omavaraisuusaste %
84,5%
85,5%   
82,4%   
83,2% 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) *
5,6%
17,2%
7,4%
8,0%
Oma pääoma / osake
1116
1120
972
948

 

Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan luettavissa tästä

Vuoden 2019 verkkovuosikertomus