Lounean tilinpäätös 1.1. - 31.12.2021

Vuosi 2021 oli vahvan kasvun vuosi

Lounea jatkoi toimialueensa ja valokuituverkon laajentamista uusille alueille erityisesti Akaan, Janakkalan, Nokian ja Harjavallan suunnalla. Vuonna 2020 hankittu Canorama Oy muutti nimensä Lounea Yritysratkaisut Oy:ksi ja vahvisti Lounean asemaa yritysten IT-palvelujen paikallisena kumppanina.

Katsauskauden keskeiset tunnusluvut Lounea-konsernissa

 

M€

2021

2020

2019

2018

Liikevaihto M€

59,7

46,6

33,5

44,0

Käyttökate M€

13,2

12,3

10,9

8,4

Liikevoitto M€

3,3

4,4

4,1

2,1

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja M€    

6,8

7,6

7,0

15,9

Omavaraisuusaste %

75,8 %   

74,4 %   

84,2 %   

85,5 %   

Sijoitetun pääoman tuotto %

5,6 %

6,8 %

5,3 %

16,1 %

Oma pääoma / osake

1 182

1 156

1 116

1 120

 

Konsernin liikevaihto kasvoi ja käyttökate parani. Edellisen vuoden luvuissa on mukana Canoraman (Lounea Yritysratkaisut Oy) puolen vuoden toteuma. Liiketulos heikkeni kasvaneiden poistojen johdosta. Meneillään oleva kasvu- ja investointiohjelma tulee näkymään poistokuorman kasvuna tulevina vuosina.

 

Lounea Palvelut Oy:n liikevaihto kasvoi 8 %, joten perinteisen liiketoiminnan kasvu oli markkinoita suurempaa. Lounea Yritysratkaisut Oy:n liikevaihto putosi 8 % muutosprojektien ja kertaluontoisen laitekaupan pudotuksen johdosta. Länsilinkki Oy:n liikevaihto putosi 10 % mm. EU terminointihinnoittelun muutoksen johdosta. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto nousi ja  käyttökate parani mutta liiketulos laski kasvaneen poistokuorman takia.

 

Tammi-joulukuun vertailukelpoiset luvut (pro forma) olivat:

  • liikevaihto oli 59,7 M euroa (58,8 M euroa)
  • käyttökate oli 13,2 M euroa (13,0 M euroa)
  • liikevoitto oli 3,3 M euroa (4,5 M euroa)  

 

Lue lisää:

Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan 

Verkkovuosikertomus 2021