Lounean tilinpäätös 1.1. - 31.12.2020

Lounea jatkoi toimialueensa ja valokuituverkon laajentamista uusille alueille erityisesti Akaan ja Janakkalan suunnalla. Canoraman hankinta vahvisti Lounean roolia yritysten IT-palvelujen kumppanina.

Lounea konsernin tammi-joulukuun  

  • liikevaihto oli 46,6 M euroa (33,5 M euroa)
  • liikevoitto oli 4,4 M euroa (4,1 M euroa)
  • tilikauden tulos 6,0 M euroa (5,4 M euroa)

Konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani. Konserniluvut eivät ole vertailukelpoisia koska Canorama on mukana luvuissa 1.7.2020 alkaen ja Länsilinkki Oy uutena konserniyhtiönä koko vuoden.

Vertailukelpoinen liikevaihto (ilman Canoraman vaikutusta) kasvoi 2,5 % kokonaisliittymämäärän kasvun myötä, huolimatta kupariverkon puhe- ja laajakaistapalveluiden liikevaihdon poistumasta ja koronan mukanaan tuomasta haasteesta asiakaskentässämme.  Vertailukelpoinen käyttökate parani hieman mutta liiketulos laski kasvaneen poistokuorman takia.

Tammi-joulukuun vertailukelpoiset luvut Louneassa ilman uusien konserniyhtiöiden vaikutusta

  • liikevaihto oli 34,3 M euroa (33,5 M euroa)
  • käyttökate oli 11,3 M euroa (10,9 M euroa)
  • liikevoitto oli 3,8 M euroa (4,1 M euroa)  
     

 KATSAUSKAUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT LOUNEA –KONSERNISSA

 

2020       

2019       

2018       

2017

Liikevaihto M€

46,6

33,5

44,0

73,8

Käyttökate M€

12,3

10,9

8,4

12,5

Liikevoitto M€

4,4

4,1

2,1

6,5

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja M€      

7,6

7,0

15,9

6,8

Liikevoitto %

9,6 %

12,1 %

4,9 %

8,8 %

Omavaraisuusaste %

74,4 %

84,2 %

85,5 %

82,4 %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) *

7,2 %

5,7 %

17,3 %

7,5 %

Oma pääoma / osake

1149

1116

1120

972

 

OSINKOESITYS

Lounea Oy:n oma pääoma on taseen 31.12.2020 mukaan 71 978 579 € ja jakokelpoiset varat 23 889 320 €, josta tilikauden tulos on 859 179 €. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Lounea Oy jakaa tuloksestaan osinkona 27 € osakkeelta. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu varojen jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Tiedote luettavissa kokonaisuudessaan tästä

 

LISÄTIEDOT: Toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen, veli-matti.viitanen(at)lounea.fi, 050 1526