Lounean onnistumiset palkittiin Visman partneripäivillä

Lounea palkittiin Visma partneripäivillä

Lounea palkittiin Visman perinteisillä Partner Kick Off päivillä sekä partnereiden vuoden 2017 suurimmasta myynnistä että parhaasta kokonaissuorituksesta.

Lounea on jo pitkään toiminut Visman partnerina, mutta vasta vuonna 2015 sisäisesti eriytetyn ryhmän aloitettua fokusoimaan liiketoimintasovelluksiin, on tulos lähtenyt kovaan kasvuun.

Yksi keskeisistä panostuksista on ollut Visman yrityssovellusten määrämuotoinen tarjoaminen toiminta-alueemme yrityksille. Onnistumiset palkittiin Visman Partner Kick Offissa, jossa Lounea sai palkinnot sekä vuoden 2017 suurimmasta myynnistä että parhaasta kokonaissuorituksesta. Kiitosta Lounea sai erityisesti myynnin johtamisesta ja tavoiteasetannasta sekä sitoutuneista ja asiakaslähtöisistä myyjistä.

Erityisinä mainintoina Louneaa kiitettiin myynnin johtamisesta ja tavoitteisiin sitoutuneesta tekemisestä. Myös asiakaslähtöiset myyjät osaavat ilmiömäisesti ratkoa asiakkaan arkea paremmaksi.

”Lounea on osoittanut esimerkillistä sitoutumista Visman tuotteiden myyntiin ja oman osaamisen kehittämiseen. Panostukset näkyvät selkeästi myynnin onnistumisina ja pienenä asiakaspoistumana. Lounean asiantuntijat ovat hankkineet aktiivisesti uusia asiakkuuksia ja kehittäneet loppuasiakkaan liiketoimintaa”, kertoo Visma Software Oy:n Partner Account Manager Arto Kaerala.

”Visman tuotteet ovat avanneet meille useita mahdollisuuksia kehittää merkittävästi asiakkaan liiketoimintaa. Hyvien tuotteiden lisäksi vahvuutemme on aktiivisuus ja henkilökohtainen perehtyminen asiakkaan liiketoimintaan, sekä tietysti kokonaisvaltainen ICT- tarjoama yhden luukun periaatteella. Erilaisia liiketoimintasovelluksia hyödyntämällä voimme lähes poikkeuksetta tehostaa tai kasvattaa asiakkaan liiketoimintaa ja sehän on olemassa olomme oikeutus markkinassa”, avaa Lounean Liiketoimintapäällikkö Petri Syväjärvi.