Tilinpäätöstiedote - Lounea konsernin liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Lounean teleliiketoiminta kehittyi odotetusti vauhdikkaan valokuituliittymien myynnin takia. Koko telesektorin markkina kehittyi lievän positiivisesti antaen tukea Lounean kasvulle. PC-laitteiden ja tarvikkeiden yleinen markkina vahvistui jonkin verran vuodesta 2016. Verkkokauppojen suosio kasvoi edelleen. Verkkokauppayhtiömme Jimm´s PC-Store Oy suoriutui tässä toimintaympäristössä vahvasti. Vuodesta 2017 muodostui Lounealle lievän kasvun vuosi ja liiketulos parani.


KATSAUSKAUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT LOUNEA – KONSERNISSA

(M€)

Q4/2017

Q4/2016

2017

2016

2015

Liikevaihto

21,4

19,9

73,8

72,8

58,5

Käyttökate

3,9

3,1

12,5

12,0

9,6

Liikevoitto

2,3

1,4

6,5

6,1

3,8

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

2,4

1,9

6,8

7,3

6,2

 

 

 

 

Liikevoitto %

11,0 %

6,9 %

8,8 %

8,3 %

 

Omavaraisuusaste %

 

 

82,5 %

83,2 %

 

Sijoitetun pääoman tuotto %

 

 

8,0 %

8,7 %

 

Oma pääoma / osake €

 

 

973

948

 

 

Lounea – konserni liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani.

Neljännen vuosineljänneksen (loka-joulukuu)

 • Liikevaihto oli 21,4 M euroa (19,9 M euroa), jossa oli kasvua 7 % edellisestä vuodesta.
 • Liikevoitto jaksolla oli 2,3 M euroa (1,4 M euroa).

Tammi-joulukuun  

 • Liikevaihto oli 73,8 M euroa (72,8 M euroa), jossa oli kasvua 1 %.
 • Liikevoitto oli 6,5 M euroa (6,1 M euroa).
 • Tilikauden tulos 5,1 M euroa (5,9 M euroa).

Edellisen vuoden liiketulokseen sisältyi kertaluonteisia tuottoja 0,7 M euroa. Tämän takia tilikauden tulos kehittyikin operatiivisen liiketoiminnan osalta positiivisesti kertaluonteiset erät huomioiden, vaikka kokonaisuudeltaan tilikauden tulos olikin edellisvuotta pienempi.

Jimm’s PC-Store Oy:n verkkokaupan myynti kasvoi hieman edellisestä vuodesta ja tulos parani selvästi.

Neljännen vuosineljänneksen (loka-joulukuu)

 • Liikevaihto oli 13,0 M euroa (12,1 M euroa), jossa oli kasvua 7 %.
 • Liikevoitto jaksolla oli 1,0 M euroa (0,6 M euroa).

Tammi-joulukuun  

 • Liikevaihto oli 43,4 M euroa (43,0 M euroa), jossa oli kasvua 1 %.
 • Liikevoitto oli 2,3 M euroa (1,7 M euroa).

Teleoperaattoriliiketoiminnassa liikevaihto kääntyi kasvuun kokonaisliittymämäärän kasvun myötä. Liiketulos ilman kertaeriä kehittyi myös positiivisesti.

Neljännen vuosineljänneksen (loka-joulukuu)

 • Liikevaihto oli 8,9 M euroa (8,4 M euroa), jossa oli kasvua 6 %.
 • Liikevoitto jaksolla oli 1,3 M euroa (0,7 M euroa).

Tammi-joulukuun  

 • Liikevaihto oli 32,3 M euroa (31,7 M euroa), jossa oli kasvua 2 %.
 • Liikevoitto oli 4,1 M euroa (4,3 M euroa). Edellisen vuoden liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia tuottoja 0,7 M euroa.

TOIMITUSJOHTAJA VELI-MATTI VIITANEN:

Vuosi 2017 oli Lounealle jälleen positiivisen etenemisen aikaa. Sekä liiketoimintamme että sisäiset hankkeemme kehittyivät vuoden aikana hyvin. Suurin kiitos tästä kuuluu asiakkaillemme, jotka ovat halunneet tukea työtämme alueidemme elinvoimaisuuden parantamisessa. Myös tietotekniikan, komponenttien ja elektroniikan verkkokauppaa tekevä Jimm’s PC Store Oy teki hyvän tuloksen, vaikkei toiminnassa vuonna 2017 ollutkaan edellisen vuoden kaltaisia suuria välitysmyyntejä. Hyvää kasvua jatkaa myös IT-liiketoiminta, jonka toiminnan ydin on parantaa asiakasyritysten toimintaa liiketoimintasovellusten avulla. IT-liiketoiminnan kasvun myötä olemme laajentuneet sekä Turkuun että Hämeenlinnaan

Toimialueemme laajenee

Vuosien hyvien tuloksien siivittäminä Lounea on aktiivisesti keskustellut valokuituverkon laajentamisesta nykyisen toimialueemme ulkopuolelle. Ensimmäinen avaus tehtiin Urjalan kunnan kanssa, jossa varsinainen työ pääsee käyntiin vuoden 2018 puolella.

Pyrimme jatkuvasti tehostamaan toimintaamme ja vuoden 2017 aikana otettiin käyttöön sosiaalisen median työkalut jo sinällään tehokkaan valokuitumyyntimme lisävauhdittamiseksi. Uusien työkalujen käyttöönotto nosti myynnin tehokkuutta esimerkiksi Littoisten alueella 30% aikaisempaan nähden.

Asiakkaidemme parhaaksi

Aloitimme vuoden aikana laajat asiakaskokemuksen kehittämisen ja toimintamme digitalisoinnin projektit tarkoituksena mahdollistaa vuonna 2018 varsinainen kehitystyö. Molemmat projektit tulevat vaatimaan monen vuoden panostuksen yrityksen kehittämiseksi entistäkin kilpailukykyisemmäksi.

Vuoden 2017 aikana uudistimme myös työskentelykulttuuriamme ja mahdollistimme suurelle osalla henkilöstöä joustotyön. Joustotyö sallii työn tekemisen ajasta ja paikasta riippumatta ja helpottaa mm. perheen ja työn yhdistämistä. Yhdessä toimitilojen remonttien kanssa malli on otettu vastaan erittäin positiivisesti henkilöstön parissa. Uskomme, että hyväntuuliset työntekijämme palvelevat asiakkaitamme entistäkin paremmin.

Aktiivinen kehittäjä

Haluamme olla aktiivisesti mukana kehittämässä toimialueemme elinvoimaa ja kantaa osamme yhteiskuntavastuusta. Olemme mukana mm. Salon IoT Parkissa, johon olemme sijoittaneet yhdessä muiden salolaisten toimijoiden kanssa. Salon IoT Park luo Salon talousalueelle mahdollisuuksia uusien liiketoimintojen kehittämiseen. Tarjoamme asiantuntemustamme, kun alueella kehitetään palveluita uusien tekniikoiden kuten NB-IoT:in ja 5G:n ympärille. Uudet tekniikat vaativat toimiakseen kattavan valokuituverkon, jonka Lounea on toimialueelleen rakentanut.

Juhlavuosi

Vuosi 2017 oli sekä meille että Suomelle juhlavuosi. Juhlimme pitkin vuotta 130 vuotista historiaamme yhdessä 100 vuotiaan Suomen kanssa. Lounean osalta juhlien kohokohdiksi muodostuivat Finnet-päivät, jotka pidettiin marraskuussa Salon IoT Campuksella. Finnet-päivät keräsivät paikalle laajasti digitaalisen Suomen toteuttajia. Yritysasiakkaidemme kanssa juhlimme lisäksi loppuvuonna elokuvissa Tuntemattoman sotilaan kanssa, joka muistutti osaltaan meitä ja asiakkaitamme siitä, ettei mikään hyvä ole itsestään selvyys.

Juhlavuoteemme mahtui myös Jimm’sin ennätyksellinen myynti Black Fridayn aikana sekä äänestys Suomen parhaaksi tekniikan alan verkkokaupaksi. Ylivoimaisen voiton mukana tuli kiitosta erityisesti asiakaspalvelusta sekä ilmaisista toimituksista.

Tässä positiivisessa vireessä on hyvä jatkaa yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa kohti seuraavia juhlavuosia.

TILIKAUDEN NÄKYMÄT

Konserni odottaa operatiivisen toiminnan kannattavuuden jatkuvan hyvällä tasolla 2018. Toimintatapoja tehostetaan ja yksinkertaistetaan entisestään ja toimintaa muutetaan asiakaslähtöisemmäksi arvojemme mukaisesti. Kuituverkon liittymien myynnin onnistumisella on merkittävä vaikutus tulokseen.  Kuituliittymien kaupan uskotaan säilyvän hyvällä tasolla, jolloin konserni jatkaa aktiivista investointia kuituverkkoihin. Verkkokauppaliiketoiminnan kasvun uskotaan jatkuvan ja tuloksen säilyvän hyvällä tasolla.

OSINKOESITYS

Lounea Oy:n oma pääoma on taseen 31.12.2017 mukaan 68 759 496,44 € ja jakokelpoiset varat 20 670 237,12 €, josta tilikauden tulos on 5 152 360,49 €. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Lounea Oy jakaa vuodelta 2017 osinkoa 26 € osakkeelta eli yhteensä 2 390 466 €. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu varojen jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

 

LISÄTIEDOT:

Toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen, veli-matti.viitanen(at)lounea.fi, 050 1526