Lounea voitti OTC–sijoituksen käräjäoikeudessa – Lounean yhtiöjärjestykseen kirjattu lunastuslauseke pysyy voimassa

Varsinais-Suomen Käräjäoikeus on 19.3.2021 antanut ratkaisunsa Lounean yhtiöjärjestykseen kirjattua lunastuslauseketta koskevassa asiassa. Lounean 20.5.2019 pidetty yhtiökokous päätti lunastusvelvollisuusmääräyksen ottamisesta yhtiöjärjestykseen. Päätöstä yhtiökokouksessa kannatti huomattava enemmistö. Käräjäoikeuden tuomiolauselman mukaan OTC-sijoituksen kanne hylättiin ja Lounean yhtiöjärjestykseen kirjattu lunastuslauseke pysyy voimassa.

Lounean toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen on tyytyväinen käräjäoikeuden päätökseen: ”Käräjäoikeus totesi, että lunastuslausekkeen tarkoitus on nimenomaan suojata vähemmistöosakkeenomistajia määräysvallan keskittymistilanteessa. Lunastuslausekkeen 30 prosentin lunastusrajaa voidaan käräjäoikeuden mukaan pitää vähemmistönsuojan kannalta tarkoituksenmukaisena ja hyväksyttävänä. Lunastuslausekkeen käyvän arvon määrittämismenetelmä ei käräjäoikeuden mukaan johda potentiaalisen lunastajan osalta yllättävään tai epäsuhtaisen ankaraan lopputulokseen. Kohtuulliseen käypään arvoon lisätään aina 15 prosentin preemio. Käräjäoikeus totesi preemiotason olevan maltillinen ja preemion vaikutus hintaan on yksiselitteinen.”

Käräjäoikeus hylkäsi kanteen myös sillä perusteella, että katsoi Lounean paikalliseen omistukseen tukeutuvan omistajastrategian olevan osakeyhtiölle säädetyn toiminnan tarkoituksen eli voiton tuottamisen mukaista. Käräjäoikeus katsoi myös, ettei Lounean yhtiökokouksen päätös loukannut osakkeenomistajien yhtiöoikeudellista yhdenvertaisuutta. Kanne hylättiin myös sillä perusteella, että käräjäoikeus katsoi, ettei Lounean johto ole menetellyt huolellisuusvelvollisuutensa vastaisesti.

OTC-sijoitus Oy velvoitettiin korvaamaan Lounea Oy:n oikeudenkäyntikulut asiassa 98.229 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen, jota on maksettava siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut tämän tuomion antamisesta.

OTC-sijoitus on ilmoittanut tyytymättömyydestä päätökseen.

 

Lisätietoja:

Lounea Oy, toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen, puh. 050 1526,
veli-matti.viitanen@lounea.fi