Lounea Oy:n osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2022

Lounea laajeni valtakunnalliseksi valokuituoperaattoriksi, liikevaihto kasvoi 4 %

  • Lounea-konsernin liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta 4 % ollen 30,3 M€.  Kasvua tuli sekä yritys- että kuluttajaliiketoiminnasta. Härkätien Puhelimen liiketoiminnan oston vaikutus
    (0,6 M€) näkyy helmikuun alusta lähtien, Palveluiden jatkuva kuukausilaskutus kasvoi selvästi

  • Konsernin käyttökate oli 5,4 M€ (5,8 M€)

  • Liiketulos oli 1,6 M€ (0,8 M€)

  • Konsernin tulos parani ollen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 5,2 M€ (2,6 M€). Rahoitustuottoja kirjattiin alkuvuoden tulokseen 3,6 M€ (1,8 M€)


Katsauskauden keskeiset tunnusluvut Lounea-konsernissa

M€

1–6/2022   

1–6/2021     

Muutos %

Liikevaihto

30,3

29,2

4 %

Käyttökate

5,4

5,8

-7 %

Liikevoitto

1,6

0,8

100 %

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja       

5,2

2,6

40 %

Liikevoitto %

5,3 %

2,7 %

96 %

 

Toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen: Jatkamme kasvun tiellä

Vuoden 2022 alkupuoliskon aikana valokuituliiketoimintamme laajeni voimakkaasti uusille toimialueille. Rakentamispäätöksiä tehtiin ennätyksellinen määrä ja valokuituhankkeita käynnistettiin mm. Jyväskylän seudulla, Kauhavalla, Seinäjoella, Imatralla, Lappeenrannassa sekä Kuopiossa ja Siilinjärvellä. Veimme myös loppuun viime vuonna sovitun liiketoimintasiirron sekä allekirjoitimme yhteistyösopimuksen valokuituverkkojen rakentamisesta.

 Härkätien Puhelin ja Lounea liiketoimintasiirrolla yhteen

Loppuvuodesta tiedotettu Härkätien puhelimen liiketoimintasiirto Lounealle vahvistettiin 24.1.2022 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Liiketoimintasiirron myötä Härkätien Puhelimen henkilöstö, sopimukset ja asiakkuudet siirtyivät Lounealle. Kauppa tukee Lounean kasvustrategiaa sekä vahvaa ja paikallista läsnäoloa. Kaupalla on myös positiivinen vaikutus alueen kilpailukykyyn sekä paikallisiin tietoliikenneyhteyksiin ja -palveluihin. Liiketoimintasiirron jälkeen Härkätien puhelimesta tuli merkittävä Lounean omistaja; liiketoimintansa vastikkeeksi Härkätien Puhelin sai Lounean osakkeita, joita se aikoo siirtää asteittain nykyisille osakkailleen tukien siten asiakasomistajuutta jatkossakin.

Savon Voima, Lounea ja Kaisanet aloittivat yhteistyön

Savon Voima Verkko Oy allekirjoitti yhteistyösopimukset Lounean ja Kaisanet Oy:n kanssa. Sopimukset mahdollistavat Savon Voiman rakentaman valokuituverkon paikallisen hyödyntämisen osana operaattoreiden nopeiden laajakaistayhteyksien tarjontaa. Lounean ja Kaisanetin kanssa solmittujen yhteistyösopimusten myötä operaattorit vuokraavat Savon Voiman valokuitukaapelien vapaata kapasiteettia ja tarjoavat sitä edelleen alueella valokuituyhteyksistä kiinnostuneiden kuluttaja- ja yritysasiakkaiden käyttöön.

Yritysliiketoiminta

Valokuitujen lisäksi Lounea kasvoi myös yritysliiketoiminnan osalta. Viimevuotinen hyvä kasvu jatkui myös tämän vuoden puolella. Etenkin tietoturvapalvelut ovat olleet Lounealle suurena apuna kasvun aikaansaamisessa. Myös asiakasmäärämme on jatkanut kasvuaan.

Lounean valokuidulle myönnettiin Avainlippu-tunnus

Suomalaisen Työn Liitto myönsi Lounean valokuidulle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Lounea on täysin kotimainen toimija ja meillä on jo hyvin pitkä historia valokuituverkkojen rakentamisessa. Työllistämme suoraan tai välillisesti jo yli 500 ammattilaista ympäri Suomen. Kotimaisuus on meille tärkeä arvo ja myös kuluttajien keskuudessa palvelun kotimaisuutta arvostetaan. Valveutuneiden kuluttajien määrä kasvaa koko ajan ja kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

Muutoksia Lounean hallituksessa

Lounea Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimikaudella 2022 jatkaa Petri Niemi. Vuoden alusta alkaen hallituksen uutena jäsenenä aloitti Riitta Palmén. Hallituksen jäseninä toimikaudella jatkavat Elise Lepinsalo-Harju, Jaana Kyyrä, Jari Stenberg, Immo Sundholm sekä Jouni Hautala.

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.5.2022

Lounean varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.5.2022. Kokous pidettiin jälleen poikkeusjärjestelyin koronapandemian takia. Lounean osakkeenomistajilla oli mahdollisuus itse tai asiamiehensä välityksellä käyttää oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon sähköisesti ja seurata yhtiökokousta suorana verkkolähetyksenä. Kaikki esityslistalla olleet päätösehdotukset hyväksyttiin.

 

Liittymien määrä, kpl

 

06/2022           

06/2021            

Muutos

Data            

66 216

54 528

21 %

Puhe

4 148

4 837

-14 %

TV                                     

60 013

51 788

16 %

 

Valokuituliittymien määrä, kpl

 

 

06/2022        

06/2021               

Muutos

Kytketyt liittymät            

64 246

52 182

23 %

Rakennettu kanta

117 780

96 780

22 %

 

Henkilöstö

Konsernin henkilöstön kokonaismäärä (aktiiviset työsuhteet) oli katsauskauden lopussa 346 (329) henkilöä. 

Liiketoiminnan näkymät

Yhtiö arvioi loppuvuoden operatiivisen tuloksen pysyvän hyvällä tasolla. Talouden yleinen epävarmuus voi heijastua palvelujemme uusmyyntiin. ICT alan lakko toi kertaluonteisia myyntimenetyksiä, joiden kokonaistulosvaikutus lakon ajan palkkamenetykset vähennyksenä huomioiden on n. 200 t€.

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia ja suuntaa-antavia lukuja konsernin tuloskehityksestä. Konserniyhdistelyssä ei ole huomioitu konsernin osakkuusyritysten vaikutusta.

 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen, veli-matti.viitanen@lounea.fi, 029 7070 275