Lounea Oy:n osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2021

Lounea-konsernin liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta 76 % ollen 29,2 M€. Viime vuonna ostetun Canorama Oy:n mukaantulo osaksi Lounea-konsernia nosti alkuvuoden liikevaihtoa 11,2 M€.  Lounea-konsernin vertailukelpoinen liikevaihto eli ilman Canoraman tuomaa vaikutusta kasvoi 10%, joka sekin on markkinoita nopeampaa kasvua. Koko konsernin liiketulos heikkeni viime vuodesta, ollen 0,8 M€ M€ (1,2 M€). Liiketulosta heikensi etenkin poistojen kasvu. Poistot kasvoivat sekä Canoraman hankinnasta aiheutuvasta liikearvopoistosta, että voimakkaan verkonrakentamisen johdosta. Liiketulosta heikensi myös Canoraman toimintojen integroinnista aiheutuvat kertaluonteisiset menot. Lounea konsernin vertailukelpoinen käyttökate 5,0 M€ (4,6 M€) parani mutta liiketulos 0,8 M€ (1,0 M€) heikkeni poistojen kasvusta johtuen. Konsernin tulos parani ollen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2,6 M€ (2,1 M€). Konsernin investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 5,8 M€ (6,1 M€). Investoinnit kohdistuivat pääosin valokuituverkon laajenemiseen ja verkon kapasiteetin kasvattamiseen.

 

Katsauskauden keskeiset tunnusluvut Lounea-konsernissa

 

 

1 - 6/2021 (M€)   

1 - 6/2020 (M€)   

Muutos %

Liikevaihto

 

29,2

16,6

+76 %

Käyttökate

 

5,8

4,9

+19 %

Liikevoitto

 

0,8

1,2

-35 %

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja       

2,6

2,1

+25 %

 

 

Liikevoitto %

 

2,7 %

7,4 %

 

 

Tiedote jatkuu