Hyppää pääsisältöön
Front page

Lounea Oy:n osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2020

KORONAKEVÄT KOROSTI HYVIEN TIETOLIIKENNEYHTEYKSIEN MERKITYSTÄ. CANORAMA OY OSTETTIIN OSAKSI LOUNEA- KONSERNIA.

  • Lounea-konsernin liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta 7 % ollen 16,6 M€. Länsilinkki Oy:n mukaantulo osaksi Lounea-konsernia vuoden alusta nosti liikevaihtoa, lisäksi Teleliiketoiminnan vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 2 %.
  • Konsernin liiketulos parani 30 % ollen 1,2 M€ (0,9 M€). Teleliiketoiminnan vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 3 % viime vuodesta, konsernin muu parannus johtui Länsilinkin mukaantulosta.  
  • Konsernin tulos ennen veroja oli kaudella 2,1 M€ (2,2 M€).  Rahoituseriin on kirjattu rahoitusomaisuuteen liittyvää realisoitumatonta markkina-arvon alenemista 1,0 M€.
  • Konsernin investoinnit (ilman yrityskauppaa) olivat tammi-kesäkuussa 6,1 M€ (3,8 M€). Investoinnit kohdistuivat pääosin valokuituverkon laajenemiseen ja verkon kapasiteetin kasvattamiseen.

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT LOUNEA–KONSERNISSA

 

 

1 - 6/2020 (M€)     

1 - 6/2019 (M€)    

Muutos %

Liikevaihto                                                           

16,6

15,6

7%

Käyttökate

4,9

4,2

15%

Liikevoitto

1,2

0,9

30%

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

2,1

2,2

-4%

 

 

Liikevoitto %

7,4%

6,1%

 

 

TOIMITUSJOHTAJA VELI-MATTI VIITANEN:

Lounea kasvoi ICT-ratkaisuissa

Lounealle luotiin uusi strategia vuoden 2020 alussa, joka perustui sekä valokuituverkkojen että ICT-ratkaisujen kasvuun. Strategiamme mukaisesti haluamme kasvaa sekä nykyisillä että uusilla paikkakunnilla ollen silti paikallinen toimija – mahdollisimman lähellä asiakasta erottuaksemme valtakunnallisista palveluntarjoajista. Canoraman ostaminen oli merkittävä askel tällä kasvupolulla. Canorama on arvostettu ICT- ja tulostusratkaisujen huippuosaaja, jolla on toimipisteitä 13 paikkakunnalla Suomessa. Yrityskaupan myötä kummankin yrityksen ICT-ratkaisuiden tuote- ja palvelutarjonta sekä maantieteellinen kattavuus laajenevat entisestään. IT-liiketoiminnan osaamiset täydentävät hienosti toisiaan ja Canorama tuo Lounealle myös uuden liiketoiminta-alueen tulostus- ja tiedonhallintaratkaisuissa. Lisäksi Lounea tarjoaa tietoliikenneosaamisensa Canoraman asiakkaiden käyttöön. Yrityskauppa antaa nykyistäkin paremmat mahdollisuudet kehittää yritystemme tuote- ja palvelutarjontaa.

Lounea rakentaa valokuituverkon Akaan kaupungin alueelle

Akaan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 19.5.2020 valita Lounean Akaan kaupungin valokuituyhteyksien toimittajaksi. Tehty päätös mahdollistaa valokuitupohjaisten

laajakaistayhteyksien kehittämisen koko kunnan alueella. Akaan alueella tarjoamamme valokuitupohjaiset laajakaistapalvelut mahdollistavat tehokkaat ja toimivat yhteydet niin alueen kotitalouksille kuin yrityksillekin. Tämä luo edellytyksiä koko alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn kehittämiselle. Varsinkin monelle yritykselle luotettavat ja vakaat yhteydet ovat elinehto ja hyvät etätyöyhteydet ovat nyky-yhteiskunnassa välttämättömiä. Valokuituverkon rakentaminen on aloitettu kaupungin kohteiden osalta jo tämän vuoden aikana.

Koronan vaikutukset

Koronavirusepidemian johdosta Lounealla siirryttiin etätyöhön kaikissa niissä toiminnoissa, jossa se oli mahdollista järjestää. Asiakaspalvelupisteet jouduttiin sulkemaan mutta asiakaspalvelun laatu pystyttiin pitämään korkealla tasolla sähköisten kanavien kautta. Etätyö on lounealaisille ollut käytössä laajasti jo aiemmin, mutta koronan myötä käyttö laajeni merkittävästi. Liiketoiminnassa poikkeustilanne näkyi toisaalta yritysasiakkaidemme kohtaamissa kysyntähaasteissa, jotka näkyivät Lounealla projektien ja myynnin hidastumisena. Toisaalta hyvien tietoliikenneyhteyksien merkitys nousi uudelle tasolle ja giganopeudesta on tullut tänä vuonna lähes hittituote kuluttaja-asiakkaillemme.

Koronavirusepidemia aiheutti poikkeuksellisen tilanteen myös yhtiökokouksen järjestämiselle. Yhtiökokouksen ajankohtaa päätettiin siirtää syksylle. Halusimme varmistaa Lounean osakkeenomistajien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien turvallisuuden ja terveyden. Haluamme myös varmistaa, että kaikilla osakkeenomistajillamme on mahdollisuus osallistua kokoukseen.

 

LIITTYMIEN MÄÄRÄ KPL

 

06/2020            

06/2019                 

Muutos

Data                                

45 552   

38 544

+18%

Puhe

5 623

7 522

-25%

TV                  

45 224

40 490

+12%

 

VALOKUITULIITTYMIEN MÄÄRÄ KPL

 

 

06/2020           

06/2019                   

Muutos

Kytketyt liittymät          

41 948

33 587

25%

Rakennettu kanta

73 649

63 282

16%

 

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstön kokonaismäärä (aktiiviset työsuhteet) oli katsauskauden lopussa 206 (176) henkilöä, sisältäen Länsilinkin henkilöt 13. Canoraman oston myötä konsernin henkilömäärä tulee kasvamaan 120 henkilöllä.

LIIKETOIMINNAN NÄKYMÄT

Yhtiö arvioi loppuvuoden operatiivisen tuloksen pysyvän hyvällä tasolla. Koronatilanteen mahdollinen paheneminen tuo arvioon kuitenkin epävarmuutta.

Canorama on mukana konsernin tuloksessa 1.7. 2020 alkaen.  

OSAVUOSIKATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia ja suuntaa-antavia lukuja konsernin tuloskehityksestä. Konserniyhdistelyssä ei ole huomioitu konsernin osakkuusyritysten vaikutusta.

 

LISÄTIEDOT:

Toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen, veli-matti.viitanen@lounea.fi, 029 7070 275