Lounea on mukana Tammelan kielisuihkutushankkeessa

Lounea on mukana Tammelan kunnan varhaiskasvatuksen kielisuihkutus-hankkeessa. Yhteistyön tavoitteena on käynnistää päiväkoti-ikäisten lasten englanninkielen alkeisopiskelua tukeva kielisuihkutus. Lounea lahjoittaa päiväkodeille hankkeessa tarvittavat tietotekniset laitteet. Yhteistyö on osa Lounean yhteiskuntavastuuohjelmaa.

 

Tammelan varhaiskasvatusjohtaja Paula Laakso kertoo Tammelan olevan koko Suomen mittakaavassa ensimmäisiä kuntia, jotka lähtevät tarjoamaan kielten varhentamista varhaiskasvatuksessa tässä laajuudessa kielten varhentamisen kärkihankkeen puitteissa. Kielikylpyä ja kielisuihkutusta on toki ollut Suomessa aikaisemmin jonkun verran.
– Tammelassa luodaan nyt valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamismallia, jota voidaan hyödyntää tulevaisuudessa paikallisesti varhaiskasvatuksessa, sanoo Laakso.

Lounean toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen toteaa Tammelan kielisuihkutuksen olevan osa Lounean yhteiskuntavastuuohjelmaa, joka tukee alueen asukkaita elämän eri osa-alueilla lapsista ja nuorista senioreihin ja yrittäjiin.
– Tammelan kielisuihkutus-hanke on juuri sellaista toimintaa, jossa haluamme olla mukana. Panostaminen lapsiin ja nuoriin on aina kannattavaa, ja tämä hanke lisää myös omalta osaltaan alueemme kilpailukykyä ja houkuttelevuutta, jatkaa Viitanen.

 

Kielisuihkutus tukee varhaista kielenoppimista

Kielisuihkutuksen tavoitteena on innostaa lapsia vieraiden kielten opiskeluun. Kielisuihkutuksessa rikastetaan toimintaa käyttämällä vierasta kieltä osa ajasta. Kielisuihkutuksessa kieltä opitaan arkisten puuhien ja leikin varjolla. Tärkeässä roolissa ovat toistot ja rutiinit. Kielisuihkutus lisää myös ymmärrystä eri kulttuureihin ja vähentää ennakkoluuloja. Lounea tukee Tammelan kielisuihkutushanketta tarjoamalla päiväkoteihin tarvittavat tabletti-laitteet.


Lisätiedot:
Veli-Matti Viitanen, toimitusjohtaja
puh. 050 1526, veli-matti.viitanen@lounea.fi