Härkätien Puhelin ja Lounea liiketoimintasiirrolla yhteen

Lounean 24.1.2022 pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen suunnatusta osakeannista ja näin ollen Härkätien Puhelin Oy:n liiketoimintasiirto Lounealle voidaan toteuttaa.

Lounea ja Härkätien Puhelin tiedottivat liiketoimintasiirrosta 20.12.2021. Kauppa vahvistaa paikallisia tietoliikenneyhteyksiä, -palveluita ja alueen kilpailukykyä sekä tukee Lounean kasvustrategiaa ja paikallista, vahvaa läsnäoloa. Liiketoimintasiirron myötä Härkätien Puhelimen henkilöstö, sopimukset ja asiakkuudet siirtyvät Lounealle. Osapuolten tavoitteena on toteuttaa liiketoimintasiirto 31.1.2022 loppuun mennessä.

Liiketoimintasiirron jälkeen Härkätien puhelin jää merkittäväksi Lounean omistajaksi. Liiketoimintansa vastikkeeksi Härkätien Puhelin saa Lounean osakkeita, joita se aikoo siirtää asteittain nykyisille osakkailleen tukien siten asiakasomistajuutta jatkossakin.

 

Lisätietoja:

Veli-Matti Viitanen
toimitusjohtaja, Lounea Oy
050-1526

veli-matti.viitanen@lounea.fi