Canorama och Lounea intensifierar samarbetet - Canorama blir Lounea Yritysratkaisut Oy

Lounea Oy förvärvade Oy Canorama Ab i juni 2020 med målet att växa kraftigt inom ICT-lösningar. På vår gemensamma tillväxtresa tar vi nu steget mot ett närmare samarbete, och från och med den 1 maj 2021 får koncernföretagen ett enhetligt varumärke när Oy Canorama Ab byter namn till Lounea Yritysratkaisut Oy.

Ett mer heltäckande utbud av tjänster

För kunderna syns det djupare samarbetet inte bara som ett nytt namn, utan också som ett ännu bredare utbud av ICT-produkter och -tjänster samt en omfattande geografisk täckning. Vårt utbud svarar upp mot såväl små som stora företags behov.

”Precis som det gamla namnet tyder på har Canorama gedigen kompetens och en historia inom utskriftslösningar. Numera är vi dock också en betydande leverantör av ICT-tjänster. Som Lounea kan vi betjäna våra kunder i ett allt större område och utöka vår förmåga att erbjuda kunderna mervärde, detta eftersom vi kan förena bägge företagens kompetens och erfarenhet till kundernas fördel”, berättar Jari Toivola, verkställande direktör för Oy Canorama Ab.

”Vi vill vara en partner i tillväxt och utveckling för våra kunder. Genom samarbetet utökas även vårt tjänsteutbud inom IT- och telekomtjänster. Vårt omfattande utbud gör det möjligt för våra kunder att skaffa alla sina ICT-, utskrifts- och informationshanteringstjänster på ett och samma ställe. Då betalar de inte heller för något de inte behöver. Det är förstås också betydligt enklare för kunden att sköta sina ärenden med en aktör i stället för flera olika”, fortsätter Toivola.

Lokalt riksomfattande

En lokal närvaro är viktig i både Canoramas och Louneas arbetssätt. Lokala kontaktpersoner och ett nära samarbete med företagen i regionen kommer att förbli en hörnsten för verksamheten. Lounea Yritysratkaisut Oy kommer även i fortsättningen att ha verksamhet på 13 orter och tillhandahålla sina tjänster med samma team av proffs i samma servicekanaler som hittills.

Ny webbadress

Från och med den 1 maj 2021 får vår webbplats en ny adress, www.lounea.fi/yritysratkaisut. Även slutdelen av våra e-postadresser ändras till @lounea.fi.

Per telefon når du oss på samma nummer som tidigare:

Försäljning och kundtjänst     0207 681 200

Service Desk                        0201 122 699

Kontakta oss om du blev intresserad av våra nya tjänstemöjligheter!