Salon, Someron ja Lounea Oy:n tavoitteena älykkäät yhteisöt

Salon kaupunki työstää yhdessä Someron kaupungin ja Lounea Oy:n kanssa älykaupunkihanketta. Tutkimus- ja oppilaitoskumppaneina hankkeessa ovat mukana Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja Salon seudun ammattiopisto. Keväällä alkaneen hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitetään Turun ammattikorkeakoulun Capstone-projektien avulla mitä älykaupunki voisi tarkoittaa pienemmille kaupungeille, kylille ja yhteisöille. Projektien keskiössä on kaupunkitilasta digitaalisesti kerättävä tieto ja sen hyödyntäminen esimerkiksi erilaisissa mobiilisovelluksissa.

 • Työn alla on kolme projekti-ideaa: ladattava kaupunkisovellus, joka tarjoaisi kuluttajalle yleistä kaupunki-infoa, toimisi viestintäkanavana ja kertoisi reaaliaikaista tapahtumatietoa vaikkapa vapaista parkkipaikoista, rypäs toriin liittyviä sovelluksia, jotka voisivat tarjota esimerkiksi live-peli -mahdollisuuksia ja lisättyä todellisuutta sekä ohjelma, joka kerää dataa esimerkiksi torikonsertin aikana ja osaa ohjata konsertin ääni- ja valomaailmaa yleisön reaktioiden perusteella. Projektien tuloksena syntyviä konsepteja on luvassa ensi kevään aikana, kertoo erityisasiantuntija Peter Nisula Salon kaupungilta.
   
 •  Älykaupunkiajattelu liitetään usein metropolialueisiin ja miljoonakaupunkeihin, mutta harvemmin on pohdittu älyn tuomista keskisuuriin ja pieniin kaupunkeihin sekä hajaasutusalueille. Lounean intresseissä onkin kehittää skaalautuvaa, erikokoisiin kaupunkeihin ja yhteisöihin soveltuvaa konseptia, joka olisi tuotteistettavissa ja jalostettavissa liiketoiminnaksi, luonnostelee Lounean Oy:n toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen.
   
 •  Jokaisen aikaansa seuraavan kaupungin ja kunnan on tulevaisuudessa oltava älykaupunki tavalla tai toisella. Kysymys onkin siitä, millä tavalla esimerkiksi Salo ja Somero tämän toteuttavat, summaavat Salon ja Someron kaupunginjohtajat Lauri Inna ja Sami Suikkanen. Nyt meneillään oleva hanke on yksi tapa selvittää, sitä minkälaisia älykaupunkeja voisimme olla. Tutkimus ja oppilaitoskumppanuuden ansiosta älykaupunkiaihetta lähestytään nyt monesta eri näkökulmasta, kaupunginjohtajat jatkavat.

Ohjelmistotuotannon opettaja Juhani Kolun mukaan Salon seudun ammattiopistolla datanomiopiskelijat tekevät asiakastöinä ohjelmistotuotannon projekteina muun muassa webbisovelluksia, 3D-mallinnettuja pelejä ja virtuaaliympäristöjä sekä lisätyn todellisuuden sovelluksia. Tämä yhteistyöhanke on Kolun mielestä erinomaisen hyvä malli tuoda sovellukset yhteisöllisesti kuntalaisten hyödynnettäviksi.

 • Turun ammattikorkeakoululle tämän tyyppinen yhteistyö ja osallistuminen alueen kehittämiseen ovat perustehtäviä, joihin ammattikorkeakoulu on vahvasti sitoutunut. Tämä on myös tyyppiesimerkki siitä, miten Turun ammattikorkeakoulu jalkauttaa omaa innovaatiopedagogiikan periaatettaan – oppiminen viedään todellisiin tilanteisiin, ratkotaan todellisia haasteita moniammatillisissa tiimeissä, kertoo koulutusjohtaja Juha Kontio.
   
 • ­Kansainvälisessä tiedeyhteisössä älykaupunkikonsepti on ilmastonmuutoksen ja kaupungistumiskehityksen vuoksi nousut kuumaksi aiheeksi. Yhteistä kaikenkokoisille kaupunkiyhteisöille on kestävän kehityksen tavoittelu, mutta käytännön haasteet Aasian metropoleissa ja eurooppalaisissa pikkukaupungeissa eroavat suuresti toisistaan. Tässä hankkeessa lähestymme aihetta monitieteisesti alhaalta ylöspäin: pyrimme saamaan aikaan yhteisön sisällä sellaisen tekoälyllä tuetun vuoropuhelun, joka ei paranna pelkästään kaupungin ekotehokkuutta, vaan myös ihmisten elämänlaatua, pohtii Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan dekaani Tapio Salakoski.