Lounean ja Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri järjestivät ympäristön siivoustalkoot Seilin Saarella

Lounean yhteiskuntavastuu

Joukko lounealaisia ja Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin henkilökuntaa viettivät yhteisen retki- ja talkoopäivän Seilin saarella. Päivän ohjelmassa oli tutustumista järjestön sekä Saaristomeren tutkimuslaitoksen toimintaan sekä Seilin luonnonsuojelualueen rantojen siivousta muovista ja muusta roskasta.

 Lounean toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen kertoo, että Lounea lahjoittaa vuosittain joululahjoihin varatut rahat hyväntekeväisyyteen, viime jouluna vuotuinen 15 000 euron lahjoitus tehtiin Suomen Luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirille. Vastuu ympäristöstä on osa Lounean strategiaan kirjattua yhteiskuntavastuuohjelmaa ja halusimme tällä kertaa lahjoituksen avulla mahdollistaa ja tukea paikallisen luonnonsuojelujärjestön toimintaa. Aikaisempina vuosina lahjoituksen ovat saaneet mm. toimialueen vanhustyö ja HOPE –yhdistys. Lounean yhteiskuntavastuuohjelmaan kuuluu myös, että henkilökunta saa käyttää vuosittain kaksi päivää työaikaansa hyväntekeväisyyteen. Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirille tehdyn lahjoituksen yhteydessä sovittiin yhteisistä ympäristötalkoista ja Seilin retkellä mukana olleet lounealaiset saivat siis käyttää tähän työaikaansa.

Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin aluepäällikkö Hannu Klemola kertoo, että Korona-epidemia on siirtänyt vapaaehtoista luonnonsuojelutyötäkin enemmän etänä näyttöpäätteiden ja puhelimien äärellä tehtäväksi työksi, mutta maakunnallinen ja paikallinen luonnonsuojelutyö on jatkunut poikkeusaikoinakin.  Lausuntoja, tiedotteita, aloitteita ja muistutuksia on laadittu ja tulevaa toimintaa on suunniteltu. Nyt talkoot, koulutukset, retket ja kokoukset on pidetty pienimuotoisina tai pidetty kokonaan verkossa. Lounean lahjoituksen avulla on hoidettu uhanalaisen laukkaneilikan kasvupaikkoja niittämällä ja raivaamalla Mynämäessä ja Uudessakaupungissa sekä jatkettu kedon raivausta, niittämistä, haravoimista ja roskien siivoamista Turun Juhannuskukkulalla. Kaupunkikedolla kasvaa yli 270 eri lajia ja se on monen harvinaisen ja uhanalaisen kasvin kasvupaikka, kuten kevätsaran ja ketoneilikan. Monet lajit tarvitsevat avointa ja karua kasvupaikkaa. Samalla on poistettu haitallisia vieraslajeja. Syksyllä aloitamme turvaohjeita ja -etäisyyksiä noudattaen myös lasten luontokerhon. Lahjoitus mahdollistaa luonnon-, vesien ja ilmastonsuojelutyötä pitkälle ensi vuoden kevääseen asti. Talvella on suunnitteilla järjestää metsätalouden vesiensuojelu-seminaari, jossa jaetaan ajantasaista tietoa eri menetelmistä, joilla voidaan vähentää ravinteiden pääsyä alapuolisiin vesistöihin metsänhakkuiden, -hoidon ja metsänkasvun parannustoimien yhteydessä.

 

Lisätietoja:

Veli-Matti Viitanen, toimitusjohtaja, Lounea Oy, 050-1526

Hannu Klemola, aluepäällikkö, SLL, 040 372 5301