Hyppää pääsisältöön
Front page
24.11.2020

Joko sinun yrityksessäsi seurataan työajan enimmäismäärää?

Nykyaikainen työajanhallinta

Uusi työaikalaki tuli voimaan 1.1.2020 ja toi mukaan mm. enimmäistyöajan seurantaan liittyviä velvoitteita. Vuoden mittainen siirtymäjakso on loppumaisillaan ja enimmäistyöajan seurantaan on siirryttävä 1.1.2021. Nyt viimeistään pitäisi siis toimia ja hoitaa yrityksen työajanseuranta kuntoon.

Mitä tarkoittaa työajan enimmäismäärän seuranta?

Työajan enimmäismäärä saa olla keskimäärin enintään 48 tuntia viikossa neljän kuukauden tasoittumisjakson aikana. Eri alojen valtakunnallisissa työehtosopimuksissa voidaan kuitenkin sopia tasoittumisjakson pidentämisestä kuuteen kuukauteen tai työn järjestämistä koskevista syistä enintään 12 kuukauteen.

Työaikaa on kaikki työhön käytetty aika sekä aika, jolloin työntekijä on velvollinen olemaan työntekopaikalla työnantajan käytettävissä. Enimmäistyöaikaan lasketaan kaikki tehdyt työtunnit, olivatpa ne sitten säännöllistä työaikaa, liukumasaldoon ohjautuvaa aikaa, lisätyötä tai ylityötä tai olipa kyse hätätyöstä tai aloittamis- ja lopettamistyöstä.

Enimmäistyöaikaa koskeva rajoitus koskee kaikkia työajan järjestämistapoja, kuten esimerkiksi liukuvaa työaikaa, joustotyöaikaa ja jaksotyötä.

Nykyaikainen työajanseurantajärjestelmä helpottaa työajan enimmäismäärän seurantaa

Nykyaikaisella työajanseurantajärjestelmällä työntekijät voivat helposti merkitä kaikki työajanlaskentaan vaikuttavat tapahtumat kännykällä, tietokoneella tai erillisellä kirjauspäätteellä. Työajanseurannan laskentaan vaikuttavia tapahtumia voivat olla esimerkiksi työpaikalla tehty työ, etätyö, matka-aika, vuosilomat, sairauslomat ja erityyppiset poissaolot.

Nykyään monilla yrityksillä on erilaisia käytäntöjä matka-aikana tehdystä työstä. Niiden mukaan esimerkiksi junassa tai muussa kulkuneuvossa matka-aika halutaan laskea mukaan tehdyksi työksi ja se vaikuttaa kokonaistyömäärän laskentaan. Työajanseurantajärjestelmässä pitääkin pystyä määrittelemään yritys- ja työaikalaskentaryhmäkohtaisia matka-ajan laskentasääntöjä.

Nepton työajanseuranta tehostaa ja helpottaa yrityksen arkea

Työajan enimmäismäärän laskennassa on olennaista, että työajanseurannan ohjelmisto osaa eritellä varsinaisesta tehdystä työstä myös vuosilomat, sairauspoissaolot sekä erityyppiset muut poissaolot. Työajan enimmäismäärä viikkotasolla laskettaessa palkallisen vuosiloman jaksot ja sairaslomajaksot eivät saa vaikuttaa keskiarvoa laskettaessa.

Nepton on edelläkävijä työajanseurannassa. Se tulkitsee merkittyjen tapahtumien perusteella kokonaistyöaikaa. Tulkittuja tapahtumia voidaan käyttää myös palkanlaskennan apuna (mm. lisätyö, vuorokautinen ja viikoittainen ylityö, ilta- ja yölisät, varallaolo, sunnuntaityö).

Neptonista löytyy työajan kokonaismäärän seurantaan vakioraportti. Sen avulla voidaan helposti seurata, ettei enimmäistyömäärä ylity viikkotasolla neljän kuukauden tasoittumisjakson aikana. Raportti saadaan otettua myös Excel-muodossa, kuten muutkin raportit.

Hoidetaanko työajanseuranta yrityksessäsi kuntoon?

Ellei työajanseuranta ole vielä yrityksessäsi kunnossa tai kaipaa uudistamista, ole yhteydessä. Asiantuntijamme kartoittavat mielellään mikä olisi juuri yrityksellesi sopiva ratkaisu. 

Lue lisää Nepton työajanseurannasta

 

Mikko Komi

Mikko Komi

Palvelujohtaja, IT

Puhelinnumero:
029 7070 121
Sähköposti:
mikko.komi@lounea.fi