Lounean yhtiökokous

Lounea Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 25.5.2021 kello 17. Kokous pidettiin poikkeusjärjestelyin yhtiön toimitiloissa osoitteessa Tehdaskatu 6, Salo.

Saapumista kokouspaikalle ei suositeltu. Osakkeenomistajat pystyivät itse tai asiamiehensä välityksellä seuraamaan yhtiökokousta etäyhteyden kautta ja käyttää oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä. Määräaikaan mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Ennakkoäänestykseen osallistui yhteensä 8.211 osakkeenomistajaa edustaen 42.502 osaketta ja 42.502 ääntä. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 38.137 ääntä. Etäyhteyden kautta yhtiökokousta seurasi 66 osakkeenomistajaa. Kokouspaikalla läsnä oli yksi osakkeenomistaja.

Kaikki yhtiökokouksen esityslistalla olleet päätösehdotukset hyväksyttiin.

Lounea jakaa tuloksestaan osinkona 27 € osakkeelta. Osinko maksetaan 31.5.2021 alkaen.

 

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokouskutsu.pdf

Vuosikertomus ja tilinpäätös

Tilintarkastuskertomus_3.pdf

Hallintoneuvoston lausunto_1.pdf

Yhtiökokouksen esityslista ja päätösehdotukset.pdf

Yhtiökokouksen päätösehdotusten perustelut.pdf

 

VALTAKIRJAT

Tulostettava valtakirja

Sähköinen valtakirja