Urjalassa Lounean nopea valokuitu on osa kunnan perusinfraa

Urjala luottaa Louneaan

Urjalan kunta aloitti muutama vuosi sitten Akaan, Vesilahden ja Juupajoen kanssa suunnittelutyön häiriöttömän valokuituyhteyden hankkimiseksi. Rakentaminen Lounean kanssa alkoi keväällä 2018 ja nyt koko kirkonkylä, Nuutajärvi ja pari muutakin kylää on saatu katettua nopeilla laajakaistayhteyksillä.

 

Urjalan elinkeinoasiamies Satu Sarin kertoo päällimmäisten tuntemusten Lounean kanssa tehdystä valokuituhankkeesta olleen erittäin positiiviset.

“Kaikki sujui tavattoman hyvin”, Sarin sanoo. “Erityisen tyytyväisiä olemme siihen, miten hanke palasteltiin ja prosessoitiin vyöhykkeittäin eteneväksi. Esimerkiksi naapurikunnan puolella olleita valmiita yhteyksiä saatiin kätevästi jatkettua Urjalan puolelle.”

 

Valokuituun ollaan kunnassa oltu tyytyväisiä. Kuntalaisilta tullut palaute on lähinnä koskenut verkon laajuutta.

“Miinuksia on tullut siitä, ettei verkkoa ole saatu ihan kaikkiin kyliin riittävän kattavasti”, Sarin kertoo. Kunnan liityttyä verkkoon Lounea on kuitenkin pystynyt tarjoamaan kuluttajille houkuttelevan hinnan myös kirkonkylän ulkopuolella.

 

“Kannustankin kaikkia halukkaita olemaan yhteydessä Louneaan verkon saamiseksi myös taajamiin.”

 

Nopeat yhteydet elintärkeitä yritystoiminnalle

Sarin kertoo kunnan saaneen yrityksiltä voimakasta kannustusta valokuituhankkeeseen. Osalle yrityksistä nopeat nettiyhteydet ovat olleet elintärkeitä.

“Toimintavarman nettiyhteyden ansiosta osa Urjalassa toimivista yrityksistä on voinut laajentaa toimintaansa ja jopa kansainvälistyä”, Sarin sanoo.

 

Korona-aika on saanut ihmiset verkko-ostosten pariin. Verkkokauppoihin on panostettu myös alueen yrityksissä.

“Osa on siirtänyt toimintansa lähes yksinomaan verkkoon. Hyvä esimerkki menestyvästä nettikaupasta on kuivaelintarvikkeita ja makeisia myyvä Urjalan Makeistukku, joka on moninkertaistanut myyntinsä pandemiavuonna.”

 

Toimiva verkko osa kunnan peruspalveluita

Palveluiden painopiste on siirtymässä yhä enemmän verkkoon ja nopeat laajakaistayhteydet olisikin Sarinin mielestä hyvä nähdä osana kuntalaisille ja yrityksille tarjottavaa nykyaikaista palvelupalettia.

“Pidän valokuitua osana kunnan perusinfraa. Se on yksi Urjalan vetovoimaa lisäävä osatekijä ja tuo etenkin sitä pitovoimaa, jolla yritykset saadaan pysymään kunnassa.”

 

Valokuituverkon leviämistä on edistänyt Urjalan asema merkittävänä vapaa-ajanviettokuntana. Etätyöskentely on viimeisen vuoden aikana lisääntynyt merkittävästi ja se on kasvattanut laajakaistaliittymien kysyntää taajamissa.

“Moni mökkiasukas on halunnut hankkia valokuituliittymän”, Sarin kertoo.

 

Vaikka pandemiavuodesta on liian aikaista vetää johtopäätöksiä, vakaat verkkoyhteydet lisäävät maaseutukuntien maantieteellistä tasa-arvoa kasvukeskuksiin nähden.

“Muuttoliike on ollut meille selkeästi positiivinen.”

 

Lisää tietoa kuntahankkeista ja valokuidusta www.lounea.fi/kuntahankkeet

Lisää tietoa Urjalasta: www.urjala.fi 

Jaa artikkeli:
Tagit:
kunnan elinvoima
valokuitu
valokuituyhteydet
kuntahanke
etätyö
yrittäminen