toimitusjohtajan katsaus
Toimitusjohtajan katsaus

Valokuituverkkojen rakentaminen ennätysvauhdissa

Vuosi 2018 oli Lounealle positiivisen kehittymisen vuosi. Erityisesti valokuituihin perustuva teleliiketoimintamme kehittyi hyvin. Käyttöönotimme vuoden aikana uusia valokuituliittymiä ennätykselliset 8300 kpl ja samalla valokuituvalmius laajeni alueellamme jo yli 61 300 talouteen. Verkon käyttöasteessa saavutimme vuodelle asetetut tavoitteemme, yli 50 %, joten pitkäaikainen investointiohjelmamme saavutti kannattavuuskynnyksensä.

Ennätysmäistä valokuituliiketoiminnan kasvua tuki myös laajentumisemme uusille toiminta-alueille. Tammikuussa allekirjoitimme Urjalan kaupungin kanssa tietoliikenneverkkojen toteutussopimuksen ja rakensimme jo ensimmäisenä yhteistyövuotena 50 % Urjalan kiinteistökohteista. Vuonna 2019 kasvua saadaan mm. Pöytyän ja Säkylän kuntien alueilta, jotka ovat myös tilanneet valokuituverkon Lounealta.

Uusia liiketoiminta-alueita

Positiivinen kehitys jatkui myös IT-liiketoiminnassamme, jossa kasvu on ollut nopeampaa kuin toimialan kasvu keskimäärin. Yritysasiakasliiketoiminnasta IT-liiketoiminta muodostaa tällä hetkellä jo kolmanneksen. Uutena liiketoiminta-alueena lanseerasimme yritysasiakkaille Kyberturvatuotteiden kokonaisuuden. Tietoturvauhkien nopea muutos ja kehittyminen sekä riskien isot liiketoimintavaikutukset vaativat yrityksiltä kykyä puolustautua entistä kehittyneemmin työkaluin. Olemme kasvattaneet omaa asiantuntemustamme alalla ja kyberturvasta näyttääkin kasvavan merkittävä osa yrityspalveluidemme liiketoimintaa.

Suuren muutoksen konsernimme liiketoimintaan teki Jimm’s PC-store Oy:n koko osakekannan myynti saksalaiselle Caseking GmpH:lle helmikuussa 2018. Vaikka toimenpide pudotti vuosittaista liikevaihtoamme yli 50 %, oli se erittäin tärkeä Jimm’sin liiketoiminnan kehittämisessä. Samalla Lounea konsernin liiketoiminta pääsi keskittymään entistä voimakkaammin valokuituverkkoihin ja ICT-liiketoimintaan.

Vastuu paikallisesta elinvoimasta, ihmisistä ja ympäristöstä

Paikallisena yhtiönä haluamme kantaa oman vastuumme toimialueemme elinvoimasta. Yhteiskuntavastuuohjelmamme käynnistyi jo vuonna 2016 Salon IOT Park Oy:n perustamisen yhteydessä ja on jatkunut mm. koululaisten liikuntaharrastusten sekä varhaiskasvatuksen kielisuihkutuksen tukemisena. Yhteiskuntavastuumme teemat ovat vastuu paikallisesti, vastuu ihmisistä ja vastuu ympäristöstä. Tarkoituksemme on löytää erilaisia tapoja kehittää toimialueemme elinvoimaa ja panostaa erilaisiin kehityskohteisiin. Tällä tavalla voimme positiivisesti palauttaa osan siitä hyvästä, jonka alueiltamme keräämme palveluidemme muodossa. Myös ylimääräinen osinko omistajillemme palautuu suurelta osin toimialueillemme vahvistamaan paikallista taloutta.

Tulevaisuuden älykaupungit

Tulevaisuuden kaupungit tulevat olemaan enemmän tai vähemmän älykaupunkeja. Esimerkkejä löytyy jo nyt suurista kaupungeista, joissa kokeillaan erilaisia älykkäitä ratkaisuja mutta pienistä kaupungeista malliesimerkit vielä puuttuvat. Olemmekin käynnistäneet yhdessä kumppaneidemme kanssa aiheeseen liittyen kehitysprojektit, joissa tavoitteena on löytää keskisuurille ja pienille kaupungeille sopiva tapa tehdä niistä älykaupunkeja. Ensimmäinen hanke on aloitettu yhdessä Salon ja Someron kaupunkien, Turun Yliopiston ja Turun Ammattikorkeakoulun kanssa. Toinen hanke tehdään yhdessä Salon kaupungin ja Huawein kanssa.

Henkilöstöanti

 Viime yhtiökokouksessa Lounean hallitukselle annettiin valtuutus päättää osakeannista Lounean henkilöstölle. Henkilöstöanti toteutettiin lokakuussa 2018, jossa osakkeita merkitsi 82 henkilöä ja osakkeita merkittiin yhteensä 1920 kpl. Suurimmat yksittäiset merkinnät olivat 100 osaketta ja pienin 1 osake. Liikkeeseen laskettavat osakkeet edustavat noin 2,03 prosenttia yhtiön osakkeiden antia edeltäneestä kokonaismäärästä. Toteutetun osakeannin suosio kertoo henkilöstön vahvasta sitoutumisesta sekä uskosta yhtiön menestymiseen. 

 

Veli-Matti Viitanen Lounea

Veli-Matti Viitanen

toimitusjohtaja