Tietosuojatyökalu auttaa toteuttamaan GDPR:n
Tietosuojatyökalu auttaa GDPR:n toteuttamisessa

EU:n tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n (the General Data Protection Regulation) soveltaminen alkoi 25.5.2018.

Tietosuoja-asetus velvoittaa kartoittamaan ja dokumentoimaan kaiken organisaatiossa tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn ja kiinnittämään huomiota käsittelyn turvallisuuteen. Henkilötietojen käsittely voi tapahtua automaattisen tietojenkäsittelyn avulla, mutta yhtälailla jäsenneltyyn manuaaliseen kortistoon tai paperidokumentteihin.

Iso muutos uuden tietosuoja-asetuksen myötä on osoitusvelvollisuus, niin sanottu käänteinen todistustaakka. Valvontaviranomainen voi tarkastaa organisaation tietosuojan tilan ja organisaation tulee pystyä osoittamaan miten henkilötietoja käsitellään. Mikäli henkilötietojen käsittelyssä tapahtuu epäilty tietovuoto, tulee se ilmoittaa omatoimisesti valvontaviranomaiselle.

Tietosuojatyökalu auttaa kartoittamaan, dokumentoimaan ja ylläpitämään tietosuoja-asetuksen vaatimuksia organisaatiossasi sekä ohjaa toimimaan tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tietosuojatyökalu kattaa yrityksen rekisterit, tietojärjestelmät sekä henkilötietojen käsittelijät.

Tietosuojatyökalu auttaa GDPR:n soveltamisessa

Tietosuojatyökalu

Helppokäyttöinen työkalu ohjaa yrityksen toimintaa tietoturvallisemmaksi.

  • Sopii jokaisen yrityksen ja organisaation käyttöön koosta tai toimialasta riippumatta
  • Helppo tapa toimia astuksen mukaisesti ja huomioida asetuksen eri vaatimukset
  • Ohjaa yrityksen toimintaa tietoturvallisemmaksi
  • Kilpailuvaltti, jota kannattaa hyödyntää yrityksen markkinoinnissa
  • Herättää luottamusta yhteistyökumppaneissa ja asiakkaissa

Tutustu veloituksetta

Voit helposti tutustua palveluun kahden viikon ajan veloituksetta.*

 

Tilaa tästä palvelun tunnukset

TILAA TUNNUKSET

 

*Kahden viikon kokeilujakson jälkeen Lounea aloittaa palvelun laskuttamisen ellei sitä erikseen irtisanota.

Palvelun hinnoittelu

Henkilökunnan määrä Hinta €/kk
1 9,90
2-4 19,90
5-9 29,90
10-19 49,00
20-49 69
50 --> Pyydä tarjous