tietoa louneasta
Tietoa Louneasta

Digipalveluyhtiö Lounea

Digipalveluyhtiö Lounea on paikallisesti toimiva, suomalainen yhteyksien rakentaja. Paikallisena toimijana kehitämme kuntien ja kaupunkien vetovoimaa tuomalla luotettavia yhteyksiä tuomaan iloa elämään ja tehokkuutta toimintaan. Vakavarainen liiketoimintamme koostuu valokuitu-, yrityspalvelu- ja mastoliiketoiminnoista.  Lounealaisen kulttuurin ytimessä ovat luotettavat palvelut: toimintavarma verkko sekä auttava ja asiantunteva asiakastuki. Vastuullinen toiminta on meille keskeinen arvo. Asiakkaillemme se tarkoittaa luotettavuutta, asiantuntijuutta ja läpinäkyvyyttä. Omistajillemme se tarkoittaa kestävän liiketoiminnan ja omistaja-arvon rakentamista. Lounealla on lähes 18 000 omistajaa, joiden omistaja-arvon kehittämiseen olemme sitoutuneet pitkäjänteisesti.

 

Corporate Governance

Corporate Governance (hyvä hallinnointi) -ajattelu on lähtenyt liikkeelle pörssiyhtiöiden tarpeista kehittää yhtiöiden omistajaohjausta. Samat kehittämisvaatimukset kohdistuvat nykyisin myös muihin yhteisöihin. Läpinäkyvyys, toimintatapojen yhtenäistäminen ja tiedonkulun tehostaminen ovat hyvän hallinnoinnin kulmakiviä yhteisömuodosta riippumatta. Hyvässä hallinnoinnissa on kysymys yrityksen sisäisten asioiden ja toimintatapojen sääntelystä.

Hyvä hallinnointi rakentuu pääosin elinkeinoelämän itsesääntelyn varaan, vaikka sen perusperiaatteet löytyvätkin lainsäädännöstä. Keskuskauppakamari on esittänyt, että sellaisten listaamattomien yhtiöiden, joiden toiminta laadultaan tai laajuudeltaan on huomattavaa tai alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittävää, tulisi noudattaa suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä siltä osin kuin se niiden erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Suositusta tulisi Keskuskauppakamarin mukaan soveltaa esimerkiksi omistajakunnaltaan laajoihin osuuskuntiin ja yleisen edun kannalta merkittävää palvelua tarjoaviin suuriin yhteisöihin.

Lounean voidaan katsoa harjoittavan Keskuskauppakamarin tarkoittamaa yhteiskunnan kannalta merkittävää toimintaa. Lounean omistajakunta on laajapohjainen. Omistajakunnan laajuudesta, omistajien erilaisista tavoitteista sekä yrityksen alueellisesta intressistä johtuen ei ole tarkoituksenmukaista noudattaa kaikkia suosituksia.

Tässä hallinnointikoodissa on kuvattu Lounean hallinnointitapa Corporate Governance