Lounean organisaatio ja hallinto
Organisaatio ja hallinto

Johtoryhmä

Veli-Matti Viitanen Lounea
Veli-Matti Viitanen
toimitusjohtaja
Puhelinnumero
029 707 0275
Sähköposti
veli-matti.viitanen@lounea.fi
Jari Lahti Lounea
Jari Lahti
johtaja, operaattoriasiakkaat ja tuotanto
Puhelinnumero
029 707 0304
Sähköposti
jari.lahti@lounea.fi
Harri Mannonen Lounea
Harri Mannonen
talous- ja hallintojohtaja
Puhelinnumero
029 707 0273
Sähköposti
harri.mannonen@lounea.fi
Riku Päärni Lounea
Riku Päärni
johtaja, palvelukeskus ja kehitys
Puhelinnumero
029 707 0501
Sähköposti
riku.paarni@lounea.fi
Ari Ringborg Lounea
Ari Ringborg
johtaja, henkilö- ja taloyhtiöasiakkaat
Puhelinnumero
029 707 0301
Sähköposti
ari.ringborg@lounea.fi
Jari Toivola Lounea
Jari Toivola
johtaja, yritysasiakkaat
Puhelinnumero
029 707 0101
Sähköposti
jari.toivola@lounea.fi

 

Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi

 

Hulkkonen Jukka, puheenjohtaja

Kyyrä Jaana

Lepinsalo-Harju Elise

Niemi Petri

Stenberg Jari

Sundholm Immo

 

Hallintoneuvosto

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Hallintoneuvoston puheenjohtaja on Olli Järvi ja varapuheenjohtaja on Kirsti Kirjonen. Hallintoneuvoston kokoonpano on seuraava:

Nimi Erovuoro
Aalto Ari 2020
Halkilahti Jaakko 2020
Hautala Jouni 2020
Häyrynen Jouko 2020
Kaunisto Jari 2020
Kirjonen Kirsti 2020
Pasanen Jukka 2020
Rantala Mika T. 2020
Ryhtä Esa 2020
Siviranta Petri 2020
Ilola Siv 2021
Jokinen Vesa 2021
Järvi Olli 2021
Leppävirta Merja 2021
Rasilainen Anni 2021
Ryhtä Riitta 2021
Salokangas Jari 2021
Simola Juha 2021
Vainio Tiina 2021
Virtanen Mikko 2021
Inna Lauri 2022
Koivisto Kimmo 2022
Kolattu-Tolvi Outi 2022
Kontio Juha 2022
Leikko-Saarinen Virve 2022
Linnamäki Helena 2022
Mattila Hannu 2022
Pekka Timo 2022
Pättiniemi Johanna 2022
Teuri Maarit 2022

 

Hallitukselle maksettavat palkkiot

Hallituksen puheenjohtaja 9240 €/vuosi + 400 €/kokous
Hallituksen jäsen 2310 €/vuosi + 400 €/kokous

 

Hallintoneuvostolle ja valmistelevalle toimikunnalle maksettavat palkkiot

Puheenjohtaja 350 €/kokous
Jäsen 175 €/kokous

Kokouspalkkiot maksetaan yhtiön hallintoelinten kokouksista, neuvottelu- ja vastaavista tilaisuuksista. Yhtiön toimialueen ulkopuolella tapahtuvista neuvottelu- ja vastaavista tilaisuuksista maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota vastaava palkkio sekä niihin liittyvistä matkoista matkakorvaus ja päivärahat valtion matkustussäännön I luokan mukaan.

 

Corporate Governancen mukaisesti julkaistavat tiedot johtoryhmään ja hallitukseen kuuluvista henkilöistä.