Vastuu ympäristöstä
Vastuu ympäristöstä

  • Otamme vastuun ympäristöstämme kehittämällä toimintatapaamme ympäristöystävällisemmäksi.
  • Käyttämämme sähkö on jo vuodesta 2018 ollut 100%:sta tuulisähköä.
  • Kannustamme henkilöstöämme etätyöhön ja  kehitämme asiakkaidemme edellytyksiä etänä tehtävän työn tekemiseen.
  • Pyrimme ratkaisemaan asiakkaiden ongelmat etänä ja vältämme turhaa liikkumista.

ISO 14001 ympäristösertifikaatti

Lounea Yritysratkaisut Oy:lle on myönnetty ISO 14001 -ympäristösertifikaatti osoituksena panostuksesta kestävän kehityksen puolesta.

ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmän rakentamisen ja kehittämisen standardi, joka auttaa parantamaan ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristönsuojelutoimien tuloksellisuutta organisaatioissa. Saamamme sertifikaatti todistaa, että ympäristöjärjestelmämme täyttää kaikki ISO 14001:2015 -standardin asettamat vaatimukset.

ISO 14001 -standardin vaatimukset edellyttävät esimerkiksi, että tunnistamme toimintaamme liittyvät ympäristönäkökohdat, riskit ja mahdollisuudet sekä asetamme päämäärät ja tavoitteet ympäristönäkökohtien parantamiseksi. Me myös sitoudumme jatkuvaan parantamiseen sekä vastuulliseen toimintaan huolehtimalla, että täytämme meitä sitovat velvoitteet.

Ympäristölupauksen perusperiaatteiden toteutusta tuemme Lounea Yritysratkaisut Oy:ssä seuraavasti:

 

1. Ylläpidämme ja kehitämme ympäristöjärjestelmäämme, joka on suunniteltu toimintamme jatkuvaan parantamiseen.
2. Parannamme henkilökuntamme ja yhteistyökumppaniemme ympäristötietoisuutta sekä kannustamme heitä ympäristömyönteiseen toimintaan.
3. Hankinnoissa suosimme materiaaleja, tuotteita ja palveluita, joiden ympäristörasitus on vähäisin.
4. Noudatamme kaikessa toiminnassamme kansallista ympäristölainsäädäntöä, paikallisia viranomaisohjeita ja Canon Oy:n asettamia ympäristövaatimuksia.
5. Edistämme mahdollisuuksiemme mukaan ympäristönsuojelua säästämällä luonnonvaroja ja torjumalla kaiken sellaisen toiminnan, joka muodostaa uhan ympäristölle tai ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle.
6. Huolehdimme elinkaaren loppuvaiheessa olevien tuotteiden keräyksestä ja kierrätyksestä, käytämme monitoimilaitteiden osia kiertotalouteen.
7. Ylläpidämme läheisiä suhteita julkiseen valtaan, ympäröivään yhteisöön ja muihin sidosryhmiin ja viestimme avoimesti Canonin kestävän kehityksen ohjelmasta sekä siihen liittyvistä toimenpiteistä.

iso14001
lounean vastuu ihmisistä

Vastuu ihmisistä

LUE LISÄÄ

Lounean vastuu paikallisesti

Vastuu paikallisesti

LUE LISÄÄ

Sponsorointi

Sponsorointi

LUE LISÄÄ