Lounean organisaatio ja hallinto
Organisaatio ja hallinto

Liiketoimintayksiköt

Veli-Matti Viitanen Lounea
Veli-Matti Viitanen
toimitusjohtaja
Puhelinnumero
029 707 0275
Sähköposti
veli-matti.viitanen@lounea.fi
Jari Lahti Lounea
Jari Lahti
johtaja, operaattoriasiakkaat ja tuotanto
Puhelinnumero
029 707 0304
Sähköposti
jari.lahti@lounea.fi
Harri Mannonen Lounea
Harri Mannonen
talous- ja hallintojohtaja
Puhelinnumero
029 707 0273
Sähköposti
harri.mannonen@lounea.fi
Riku Päärni Lounea
Riku Päärni
johtaja, palvelukeskus ja kehitys
Puhelinnumero
029 707 0501
Sähköposti
riku.paarni@lounea.fi
Ari Ringborg Lounea
Ari Ringborg
johtaja, henkilö- ja taloyhtiöasiakkaat
Puhelinnumero
029 707 0301
Sähköposti
ari.ringborg@lounea.fi
Petri Syväjärvi
Petri Syväjärvi
Johtaja, yritysliiketoiminta
Puhelinnumero
029 7070 141
Sähköposti
petri.syvajarvi@lounea.fi

Lounea Yritysratkaisut Oy johtoryhmä

Jari Toivola Lounea
Jari Toivola
toimitusjohtaja, Lounea Yritysratkaisut Oy
Puhelinnumero
029 707 0101
Sähköposti
jari.toivola@lounea.fi
Julius Lindholm
Julius Lindholm
Liiketoimintajohtaja
Puhelinnumero
044 7450572
Sähköposti
julius.lindholm@lounea.fi
Nora Ahtola
Nora Ahtola
Liiketoimintajohtaja
Puhelinnumero
040 657 5378
Sähköposti
nora.ahtola@lounea.fi
Juho Tynkkinen
Juho Tynkkinen
Palvelujohtaja, tulostus- ja tiedonhallintapalvelut
Puhelinnumero
0400 720710
Sähköposti
juho.tynkkinen@lounea.fi
Mattias Björkqvist
Mattias Björkqvist
Palvelujohtaja, IT
Puhelinnumero
0400 237 710
Sähköposti
mattias.bjorkqvist@lounea.fi
Katri Niskanen
Katri Niskanen
Palvelukeskus
Puhelinnumero
0400 286 796
Sähköposti
katri.niskanen@lounea.fi

 

Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi

Niemi Petri, puheenjohtaja

Hautala Jouni

Kyyrä Jaana

Lepinsalo-Harju Elise

Palmén Riitta

Stenberg Jari

Sundholm Immo

 

Hallintoneuvosto

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Hallintoneuvoston puheenjohtaja on Olli Järvi ja varapuheenjohtaja on Elina Ilmanen. Hallintoneuvoston kokoonpano on seuraava:

 

Nimi Erovuoro
Aalto Ari 2023
Halkilahti Jaakko 2023
Häyrynen Jouko 2023
Ilmanen Elina 2023
Ilola Siv 2024
Inna Lauri 2022
Jokinen Vesa 2024
Järvi Olli 2024
Kaunisto Jari 2023
Koivisto Kimmo 2022
Kolattu-Tolvi Outi 2022
Kontio Juha 2022
Leikko-Saarinen Virve 2022
Linnamäki Helena 2022
Mattila Hannu 2022
Pasanen Jukka 2023
Pekka Timo 2022
Pättiniemi Johanna 2022
Rantala Mika T. 2023
Rasilainen Anni 2024
Riihimäki Riikka 2023
Ruohonen Kirsi 2024
Ryhtä Esa 2023
Ryhtä Riitta 2024
Salokangas Jari 2024
Simola Juha 2024
Siviranta Petri 2023
Teuri Maarit 2022
Vainio Tiina 2024
Virtanen Mikko 2024

Hallitukselle maksettavat palkkiot

Hallituksen jäsenen kuukausikorvaus (=kokouspalkkio) 750,00 / kk.

Hallituksen puheenjohtajan kuukausikorvaus (=kokouspalkkio) 2400,00 /kk.

Kuukausikorvaus maksetaan kaikilta kalenterikuukausilta ja se kattaa kaikki ko. kuukauden mahdolliset kokoukset, tapaamiset yms. Edellytyksenä on, että hallituksen työhön liittyviä asioita voidaan käsitellä myös kokouksien ulkopuolisina aikoina.

Hallintoneuvostolle ja valmistelevalle toimikunnalle maksettavat palkkiot

Puheenjohtaja 350 €/kokous
Jäsen 175 €/kokous

Kokouspalkkiot maksetaan yhtiön hallintoelinten kokouksista, neuvottelu- ja vastaavista tilaisuuksista. Yhtiön toimialueen ulkopuolella tapahtuvista neuvottelu- ja vastaavista tilaisuuksista maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota vastaava palkkio sekä niihin liittyvistä matkoista matkakorvaus ja päivärahat valtion matkustussäännön I luokan mukaan.

 

Corporate Governancen mukaisesti julkaistavat tiedot johtoryhmään ja hallitukseen kuuluvista henkilöistä.