ostamme omia osakkeitamme
Ostamme osakkeitamme

Varsinaisen yhtiökokouksen 22.5.2018 myöntämän valtuutuksen perusteella Lounea Oy:n hallitus on
28.11.2018 kokouksessaan päättänyt omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:
 

  • Omia osakkeita hankitaan yhteensä enintään 1.000 kappaletta.
  • Osakkeet hankitaan yksityisiltä markkinoilta muuten kuin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa antamalla osakkeenomistajille mahdollisuus tarjota omistamiaan osakkeita yhtiön hankittavaksi.
  • Osakkeet hankitaan 29.11. - 20.12.2018 välisenä aikana, jonka kuluessa osakkeitaan yhtiön hankittavaksi tarjoavan osakkeenomistajan on tarjottava omistamiaan osakkeita yhtiön hankittavaksi.
  • Osakkeiden hankintahinta on 750,00 euroa osakkeelta. Hinta perustuu omien osakkeiden hankinta-ajankohdan markkinahintaan.
  • Mikäli osakkeita tarjotaan hankittavaksi enemmän, kuin nyt päätetty osakkeiden enimmäismäärä, hankitaan osakkeet niiltä, jotka ensinnä ovat tarjonneet omistamiaan osakkeita yhtiön hankittavaksi.
  • Osakkeen hankintahinta tilitetään myyjälle kaupankäyntipäivästä kolmen pankkipäivän kuluttua.


Omia osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa ja muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamisessa, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.  Hallitus päätti käyttää osakkeiden hankintaan varoja yhtiön vapaan oman pääoman rahastosta.

Osakekaupan voi tehdä asiakaspalvelupisteissämme Forssassa, Lohjalla, Sastamalassa, Salossa tai Somerolla. Kauppakirjan liitteineen voi toimittaa myös postitse osoitteeseen: Lounea Oy, Osakerekisteri, Tehdaskatu 6, 24100 Salo.

 

Kauppakirja

Kauppakirja (osakekirja kadonnut)