ostamme omia osakkeitamme
Ostamme osakkeitamme

Hallitus on 24.1.2023 pidetyssä kokouksessa päättänyt hankkia varsinaisen yhtiökokouksen 18.5.2022 myöntämän valtuutuksen perusteella omia osakkeita seuraavin ehdoin:

 

  1. Omia osakkeita hankitaan yhteensä enintään 300.000 kappaletta.
  2. Osakkeet hankitaan yksityisiltä markkinoilta muuten kuin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa antamalla osakkeenomistajille mahdollisuus tarjota omistamiaan osakkeita yhtiön hankittavaksi.
  3. Osakkeet hankitaan 25.1 - 14.3.2023 välisenä aikana, jonka kuluessa osakkeitaan yhtiön hankittavaksi tarjoavan osakkeenomistajan on tarjottava omistamiaan osakkeita yhtiön hankittavaksi.
  4. Osakkeiden hankintahinta on 9,30* euroa osakkeelta. Hinta perustuu omien osakkeiden hankinta-ajankohdan markkinahintaan.
  5. Mikäli osakkeita tarjotaan hankittavaksi enemmän, kuin nyt päätetty osakkeiden enimmäismäärä, hankitaan osakkeet niiltä, jotka ensinnä ovat tarjonneet omistamiaan osakkeita yhtiön hankittavaksi.
  6. Osakkeen hankintahinta tilitetään myyjälle kaupankäyntipäivästä kolmen pankkipäivän kuluttua.

Osakekaupan voi tehdä asiakaspalvelupisteissämme Forssassa, Sastamalassa, Salossa tai Somerolla. Kauppakirjan liitteineen voi toimittaa myös postitse osoitteeseen: Lounea Oy, Osakerekisteri, Tehdaskatu 6, 24100 Salo.

Salon Seudun Puhelimen osakekirja vastaa Lounean 300 osaketta ja Forssan Seudun Puhelimen osakekirja Lounean 200 osaketta.

*Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on 24.1.2022 valtuuttanut hallituksen päättämään osakkeiden jakamisesta suhteessa 1:100 maksuttomalla osakeannilla (nk. split) siten, että jokaista nykyistä osaketta kohden annettaisiin maksutta yhdeksänkymmentäyhdeksän (99) uutta osaketta kullekin yhtiön osakkeenomistajalle heidän osakeomistuksien mukaisessa suhteessa. Uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 14.4.2022. Osakkeet katsotaan merkityksi ilman osakkeenomistajien erillistä ilmoitusta.

Kauppakirja

Kauppakirja (osakekirja kadonnut)