Lounean organisaatio ja hallinto
Organisaatio ja hallinto

Lounea Oy johtoryhmä

Veli-Matti Viitanen Lounea
Veli-Matti Viitanen
Toimitusjohtaja
Puhelinnumero
029 707 0275
Sähköposti
veli-matti.viitanen@lounea.fi
Jari Lahti Lounea
Jari Lahti
Johtaja, operaattoriasiakkaat ja tuotanto
Puhelinnumero
029 707 0304
Sähköposti
jari.lahti@lounea.fi
Harri Mannonen Lounea
Harri Mannonen
Johtaja, henkilöstö- ja tietohallinto
Puhelinnumero
029 707 0273
Sähköposti
harri.mannonen@lounea.fi
Riku Päärni Lounea
Riku Päärni
Johtaja, palvelukeskus ja kehitys
Puhelinnumero
029 707 0501
Sähköposti
riku.paarni@lounea.fi
Ari Ringborg Lounea
Ari Ringborg
Johtaja, henkilö- ja taloyhtiöasiakkaat
Puhelinnumero
029 707 0301
Sähköposti
ari.ringborg@lounea.fi
Jari Toivola Lounea
Jari Toivola
Toimitusjohtaja, Lounea Yritysratkaisut Oy
Puhelinnumero
029 707 0101
Sähköposti
jari.toivola@lounea.fi
Harri Suokko
Harri Suokko
Johtaja, henkilö- ja taloyhtiöasiakkaat
Puhelinnumero
050 2608
Sähköposti
harri.suokko@lounea.fi
Pauliina Leimu, talousjohtaja, Lounea
Pauliina Leimu
Talousjohtaja
Puhelinnumero
045 2079879
Sähköposti
pauliina.leimu@lounea.fi
Jarno Laitinen
Jarno Laitinen
Johtaja, henkilö- ja taloyhtiöasiakkaat
Puhelinnumero
040 5170121
Sähköposti
jarno.laitinen@lounea.fi

Lounea Yritysratkaisut Oy johtoryhmä

Jari Toivola Lounea
Jari Toivola
Toimitusjohtaja, Lounea Yritysratkaisut Oy
Puhelinnumero
029 707 0101
Sähköposti
jari.toivola@lounea.fi
Petri Syväjärvi
Petri Syväjärvi
Liiketoimintajohtaja
Puhelinnumero
029 7070 141
Sähköposti
petri.syvajarvi@lounea.fi
Julius Lindholm
Julius Lindholm
Liiketoimintajohtaja
Puhelinnumero
044 745 0572
Sähköposti
julius.lindholm@lounea.fi
Toni Vuohelainen
Toni Vuohelainen
Liiketoimintajohtaja
Puhelinnumero
050 422 1454
Sähköposti
toni.vuohelainen@lounea.fi
Mattias Björkqvist
Mattias Björkqvist
Kehitysjohtaja
Puhelinnumero
040 023 7710
Sähköposti
mattias.bjorkqvist@lounea.fi
Juho Tynkkinen
Juho Tynkkinen
Palvelujohtaja, tulostus- ja tiedonhallintapalvelut
Puhelinnumero
0400 720 710
Sähköposti
juho.tynkkinen@lounea.fi
Mikko Komi
Mikko Komi
Palvelujohtaja, IT
Puhelinnumero
029 7070 121
Sähköposti
mikko.komi@lounea.fi

 

Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi

Niemi Petri, puheenjohtaja
Hautala Jouni
Kyyrä Jaana
Lepinsalo-Harju Elise
Palmén Riitta
Stenberg Jari
Sundholm Immo

 

Hallintoneuvosto

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Hallintoneuvoston puheenjohtaja on Olli Järvi ja varapuheenjohtaja on Elina Ilmanen. Hallintoneuvoston kokoonpano on seuraava:

Nimi: Erovuoro:  
Aalto Ari 2023  
Halkilahti Jaakko 2023  
Riihimäki Riikka 2023  
Häyrynen Jouko 2023  
Ilmanen Elina 2023  
Kaunisto Jari 2023  
Rantala Mika T. 2023  
Ryhtä Esa 2023  
Siviranta Petri 2023  
Johannes Nuotio 2023  
Ilola Siv 2024  
Jokinen Vesa 2024  
Järvi Olli 2024  
Ruohonen Kirsi 2024  
Rasilainen Anni 2024  
Ryhtä Riitta 2024  
Salokangas Jari 2024  
Simola Juha 2024  
Vainio Tiina 2024  
Virtanen Mikko 2024  
Inna Lauri 2025  
Kolattu-Tolvi Outi 2025  
Kontio Juha 2025  
Leikko-Saarinen Virve              2025  
Mattila Hannu 2025  
Pättiniemi Johanna 2025  
Teuri Maarit 2025  
Hannu Karlsson 2025  
Jaana Lähteenkorva 2025  
Olli Raunio 2025  


Hallitukselle maksettavat palkkiot

Hallituksen puheenjohtajan kuukausikorvaus (=kokouspalkkio) 2400,00 /kk. Hallituksen jäsenen kuukausikorvaus (=kokouspalkkio) 750,00 / kk.

Kuukausikorvaus maksetaan kaikilta kalenterikuukausilta ja se kattaa kaikki ko. kuukauden mahdolliset kokoukset, tapaamiset yms. Edellytyksenä on, että hallituksen työhön liittyviä asioita voidaan käsitellä myös kokouksien ulkopuolisina aikoina.

Hallintoneuvostolle ja valmistelevalle toimikunnalle maksettavat palkkiot

Puheenjohtaja 350 €/kokous
Jäsen 175 €/kokous

Kokouspalkkiot maksetaan yhtiön hallintoelinten kokouksista, neuvottelu- ja vastaavista tilaisuuksista. Yhtiön toimialueen ulkopuolella tapahtuvista neuvottelu- ja vastaavista tilaisuuksista maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota vastaava palkkio sekä niihin liittyvistä matkoista matkakorvaus ja päivärahat valtion matkustussäännön I luokan mukaan.

 

Corporate Governancen mukaisesti julkaistavat tiedot johtoryhmään ja hallitukseen kuuluvista henkilöistä.