Omistajatiedotteet

Lounea vaihtaa uusiutuvaan energiaan

Lounea on siirtynyt käyttämään toiminnassaan uusiutuvaa energiaa. Ympäristö on osa Lounean yhteiskuntavastuuohjelmaa, jonka tavoitteena on muun muassa hiilijalanjäljen pienentäminen. Lounea teki sopimuksen salolaisen Areva Solarin kanssa aurinkoenergiaratkaisusta sekä valitsi sähkökumppaniltaan Vantaan Energialta tuulisähkön.

Osingonmaksu vuodelta 2018

Lounea Oy maksaa osinkona 26 € ja lisäksi Jimm´s PC-store Oy:n myynnistä ylimääräisenä osinkona 42 €, jolloin vuodelta 2018 maksettava osinko on kokonaisuudessaan 68 € osakkeelta.

Osingot maksetaan 3.6.2019 alkaen.

 

 

Tilinpäätös 2018 - Valokuituverkkojen käyttöönotto ennätysvauhdissa, omistajille palautetaan ylimääräinen osinko

Valokuituverkkojen käyttöönotto ennätysvauhdissa, omistajille palautetaan ylimääräinen osinko Lounea -konsernin rakenne selkeytyi vuonna 2018, kun verkkokaupasta luovuttiin. Tästä johtuen konserniluvut eivät ole vertailukelpoisia. Konsernin liikevaihto pieneni edellisestä vuodesta mutta tulos kolminkertaistui Jimm’s PC Storen myynnistä johtuen. Kaupasta johtuen yhtiökokoukselle ehdotetaan ylimääräistä osinkoa.

Lounea kartoittaa valokuitukiinnostusta Vihdissä

Lounea haluaa rakentaa valokuituverkkoa Vihtiin huolimatta kunnan kilpailutuksesta tehdystä valituksesta. Lounea suunnittelee valokuituverkkoa Vihtiin ns. markkinalähtöisesti eli kysynnän mukaan.

Lounean suunnittelijat ajavat kaasuautolla

Lounea otti käyttöön kaasuauton Forssan toimipisteessään. Kaasuautoa käyttävät pääosin suunnittelutehtävissä toimivat työntekijät. Vastuu ympäristöstä on osa Lounean yhteiskuntavastuuohjelmaa.

Lounea Oy:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2018

  • Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto laski viime vuodesta 22 % johtuen Jimm´s PC Store Oy:n poistumisesta konsernista huhtikuun alusta lähtien. Vertailukelpoinen liikevaihto kuitenkin kasvoi. 
  • Konsernin liiketulos parani Jimm´sin myynnistä huolimatta 10 % viime vuoteen verrattuna.

Tilinpäätöstiedote - Lounea konsernin liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Lounean teleliiketoiminta kehittyi odotetusti vauhdikkaan valokuituliittymien myynnin takia. Koko telesektorin markkina kehittyi lievän positiivisesti antaen tukea Lounean kasvulle. PC-laitteiden ja tarvikkeiden yleinen markkina vahvistui jonkin verran vuodesta 2016. Verkkokauppojen suosio kasvoi edelleen. Verkkokauppayhtiömme Jimm´s PC-Store Oy suoriutui tässä toimintaympäristössä vahvasti. Vuodesta 2017 muodostui Lounealle lievän kasvun vuosi ja liiketulos parani.

Laitilan Puhelin Osk myy omistamansa Softera Oy:n ja osan Länsilinkki Oy:n osakkeista Lounea Oy:lle

 

Laitilan Puhelin Osk on myynyt Lounea Oy:lle 200 kpl Softera Oy:n sekä 18 kpl Länsilinkki Oy:n osaketta. Laitilan Puhelin Osk on jatkossa panostamassa vain paikalliseen liiketoimintaan ja haluaa siten omistuksensakin tukevan tätä uutta strategiaa. Lounea haluaa edelleen nähdä mainitut yhtiöt tärkeinä osina omaa strategiaansa, koska yhtiöt huolehtivat Lounealle tärkeiden ohjelmistojen kehityksestä ja ylläpidosta sekä puheliiketoiminnan tuotteiden tuotannosta.

 

Lisätietoja:
Veli-Matti Viitanen