Lounea sijoituskohteena
Lounea sijoituskohteena

Vakavarainen Lounea koostuu kahdesta liiketoiminnasta; digi-infrasta ja ICT-ratkaisuista. Olemme vahvasti kasvava, rahoitusasemamme on hyvä ja meillä on kyky investoida tulevaisuuden kasvuhankkeisiin. Tähtäämme pitkän aikavälin omistaja-arvon kasvattamiseen.

Vahvan, keskittyneen ja kestävän kasvustrategiamme avulla aiomme tuottaa omistajillemme arvoa pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteenamme on varmistaa kannattava kasvu, joka varmistaa jatkuvan kehittymisemme omalla toimialallamme. Strategiamme keskiössä ovat tehokkuus, kasvu ja kilpailukyky.

Lounea Oy:n oman pääoman mukainen osakekohtainen arvo vuonna 2017 kohden oli 973 eur/osake. Verottajan määrittelemä Lounea Oy:n osakkeen vertailuarvo vuodelle 2020 on 924,58 euroa. Kaupankäynti Lounea Oy:n osakkeella on varainsiirtoveron alaista kauppaa.
 

Salon Seudun Puhelimen osakekirja vastaa Lounean 300 osaketta ja Forssan Seudun Puhelimen osakekirja Lounean 200 osaketta*.

*Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on 24.1.2022 valtuuttanut hallituksen päättämään osakkeiden jakamisesta suhteessa 1:100 maksuttomalla osakeannilla (nk. split) siten, että jokaista nykyistä osaketta kohden annetaan maksutta yhdeksänkymmentäyhdeksän (99) uutta osaketta kullekin yhtiön osakkeenomistajalle heidän osakeomistuksien mukaisessa suhteessa. Uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 14.4.2022. Osakkeet katsotaan merkityksi ilman osakkeenomistajien erillistä ilmoitusta. 

 

Omistajastrategia

Ostamme omia osakkeitamme

LUE LISÄÄ >

 

 

(*Hinnat ennen osakesplittiä)