Lähes 90 lounealaista merkitsi osakkeita henkilöstölle suunnatussa osakeannissa

Suunnattu osakeanti Lounean henkilöstölle

22.5.2018 pidetyssä yhtiökokouksessa Lounean hallitus valtuutettiin päättämään suunnatusta osakeannista Lounea-konsernin henkilöstölle. Osakeanti suunnattiin Lounean koko henkilöstölle sitouttamis- ja kannustintarkoituksessa ja siinä tarjottiin merkittäväksi enintään 2000 kappaletta uusia Lounean osakkeita.

Lähes 90 lounealaista merkitsi osakkeita ja osakkeita merkittiin yhteensä 1920 kpl. Liikkeeseen laskettavat osakkeet edustavat noin 2,03 prosenttia yhtiön osakkeiden antia edeltäneestä kokonaismäärästä.

Veli-Matti Viitanen kertoo, että aloite henkilöstölle suunnattuun osakeantiin tuli henkilökunnalta ja asia nousi esille useamman kerran viime vuosien aikana. Se, että aloite tuli henkilökunnalta ja nyt toteutetun osakeannin suosio kertovat vahvasta sitoutumisesta sekä uskosta yhtiön menestymiseen.

 

LISÄTIEDOT:

Toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen, veli-matti.viitanen@lounea.fi, 029 7070 275

Johdon assistentti, viestintä
Marjukka Kinnunen
johdon assistentti, viestintä ja liikelahjat
Puhelinnumero
029 707 0232
Sähköposti
marjukka.kinnunen@lounea.fi