Kaarina, Piikkiö ja Liedon alueen kuituvaurio 27.6.2019

Piikkiössä tapahtui 27.6.2019 noin klo 15:10 maanrakennustöissä kuituvaurio, jossa kaksi kuitukaapelia katkesi. Tämän seurauksena Kaarinan, Piikkiön ja Liedon alueella kaapeli-TV kuvat pimenivät. Kyseessä on sama kaapelireitti, joka vaurioitu useasta kohtaa huhtikuun lopulla. Korjaustyön laajuuden vuoksi katkosaika oli valitettavan pitkä ja kaapelit saatiin korjattua yöllä noin klo 03:00.

Huhtikuun katkoksen jälkeen aloitimme Lounealla kehitystyön, jonka yhteydessä lisätään verkon vikasietoisuutta rakentamalla uusi varareitti. Nykyisten valokuitureittien varrella tehdään aktiivisesti erilaisia maanrakennustöitä, jotka aiheuttavat kohonneen riskin kaapelivaurioille. Samalla saamme nostettua myös kaapeli-TV -palvelun varmistustasoa entisestään. Jatkamme edelleen tätä työtä varmistaaksemme palveluiden katkottomuuden jatkossa. Viestimme asian valmistumisesta erikseen. Pahoittelemme katkosta aiheutunutta haittaa.