Kaapelinäytöt

Aina kaivaustyötä suunnitellessasi tulee selvittää alueella olevien kaapeleiden sijainnit. Lounean kaapeleiden näytöt koko toimialueella tilataan kaivulupa.fi -palvelusta. Selvittämällä ennakkoon verkostojen sijainnin vältät mahdolliset onnettomuudet ja vahingot sekä niistä aiheutuvat työn viivästymiset ja lisäkustannukset. 

www.kaivulupa.fi (24h/vrk)
tai puhelimitse 0800 133 544 (ma-pe 7-17)

 

Kaapelivauriot

Vahingon sattuessa tee välittömästi ilmoitus Lounean asiakastukeen 0800 30304.

Vaurion aiheuttaja on velvollinen korvaamaan aiheuttamastaan vauriosta syntyneet korjauskulut. Hän voi myös joutua korvaamaan palveluiden katkeamisesta aiheutuneet muut haitat tai vahingot.