Lähituki

Tietotekniikan kanssa toimiessa joudumme kohtaamaan usein myös ei-toivottuja ongelmia. Ammattitaitoiset asiantuntijamme auttavat tällöin vikatilanteiden selvittämisessä. Mikäli ongelmaa ei pystytä korjaamaan etäyhteyden avulla tai laitteessa on fyysinen vika, on lähituki silloin paikallaan. Myös uusien laitteiden asennus on suoritettava useimmiten paikanpäällä. Lähtitukipalvelumme takaa sen, että asiantuntijamme tulee paikanpäälle suorittamaan asennukset tai korjaamaan laitteessa havaittuja ongelmia.

Suosittelemme, että sopimukseen sisällytetään paikanpäällä käynti esim. kerran kuukaudessa, jolloin yrityksen henkilökunnan on useimmiten helpommin kertoo pienistä työaikaa syövistä ongelmista asiantuntijallemme ja ne voidaan lähes poikkeuksetta ratkaista pienellä säädöllä tai opastuksella.