Lähiverkot

Lähiverkkopalvelun avulla voidaan toteuttaa tehokkaat yhteydet eri työpisteiden välille. Lähiverkkoratkaisulla vältät turhat pullonkaulat yritysten sisäisestä tietoliikenteestä ja se tekee työnteosta entistä sujuvampaa.

Lähiverkko voidaan toteuttaa joko kokonaan tai osittain langattomana (WLAN). Langaton verkko helpottaa työskentelemistä ja verkon käyttöä silloin kun työ on liikkuvaa ja siirrytään toimipisteeltä toiselle. Langaton verkko toimii nopeasti ja ruuhkattomasi koko lähiverkon peittoalueella. Tietoturva toteutetaan ammattimaisin menetelmin, joten se on yhtä turvallinen käytössä kuin kiinteä verkko.

Langaton vierailijaverkko palvelee yrityksen tiloissa asioivia vieraita. Vierailijaverkko on yhteydessä internettiin, mutta siitä ei ole suoraa pääsyä yrityksen sisäiseen verkkoon. Vierailijaverkkoon pääsyä voidaan hallita esimerkiksi salasanojen avulla.