Turun Seudun Kuntatekniikka Oy

Lounea on solminut merkittävän matkapuhelinsopimuksen Turun Seudun Kuntatekniikka Oy:n kanssa. Voittoa ei ratkaissut pelkästään hinta, vaan asiakaslähtöinen toimintatapamme sekä luottamus Lounean toimintaan. Lounean ja DNA:n strateginen kumppanuus tuottaa asiakkaan liiketoiminnalle aitoa lisäarvoa.

Turun kaupungin Viherliikelaitos ja Kunnallistekniikkaliikelaitos fuusioituivat 1.1.2012 Turun Seudun Kuntatekniikka Oy:ksi. Fuusion jälkeen yhtiö on pyrkinyt tehostamaan ja uusimaan toimintatapojaan. Osana tätä prosessia yhtiö kilpailutti uudelleen puhepalvelunsa. Kilpailutuksella haettiin kokonaistaloudellista ratkaisua, jossa kustannussäästöjen lisäksi etsittiin luotettavaa lisäarvoa tuovaa kumppania.

Puhepalvelut Lounealta

Kumppaniksi Turun Seudun Kuntatekniikka Oy valitsi Lounean, joka toimitti yhtiöön satoja matkapuhelin- ja mobiilidataliittymiä. Tämän lisäksi yhtiö siirtyi käyttämään Lounean tarjoamaa välityspalvelua. Lounean aidosti vuorovaikutteinen palvelu ja halu kehittää asiakkaan liiketoimintaa vakuuttivat hallintojohtaja Ari Ahon. ”Siirtyminen Lounean palveluiden käyttäjäksi on sujunut todella hienosti. Entiseen toimijaan verrattuna Lounea on palvellut meitä henkilökohtaisemmin ja nyt saamme esimerkiksi matkapuhelinliittymät räätälöityä käyttäjän tarpeiden mukaisesti. Välityspalvelun osalta ihmettelemme, miten olemme aiemmin tulleet toimeen ilman sitä”.

Välittäjäpalvelu vapautti resursseja

Turun Seudun Kuntatekniikka Oy:n toimintaprosessia muutettiin olennaisesti välityspalveluiden osalta. ”Aiemmin puhelinrinkiin kuului 4-5 työntekijää, jotka vastaanottivat puheluita oman työnsä ohessa. Järjestely vaati omat vuorolistansa ja kulutti yrityksen resursseja. Välityspalveluun siirryttäessä henkilöstön tavoitettavuus ja asiakaslähtöisyytemme ovat lisäksi selvästi parantuneet.” kertoo tyytyväinen Ari Aho.

Tutustu palveluihin: