Tietosuojakartoitukset

Uuden tietosuoja-asetuksen soveltamisen alkaa vuonna 2018. Tämä asettaa yrityksille täysin uudenlaisia vaatimuksia tiedon käsittelyyn ja tietoturvaan. Lounea ja Fiarone Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jolla Fiaronen laadukkaat tietoturvaratkaisut ovat saatavissa osana Lounean palvelukokonaisuutta. Ratkaisut tuovat yrityksen käyttöön alan viimeisimmät tietoturva- ja tietosuojakäytännöt räätälöitynä yrityksen omiin tarpeisiin.

Tietosuojakartoituspaketti Hopea

–Yritysten nykyisten ohjeistusten arviointi

 • Tietosuojapolitiikka, markkinointi, asiakaspalvelu
 • Henkilöstön koulutus ja ohjeistus
 • Sopimusten arviointi, tarjouspyynnöt

–Dokumentaation kommentointi ja jatko-ohjeistus
–Henkilötietojen käsittely ja säilytys yrityksessä

 • Käyttötarkoitus ja edellytysten täyttyminen
 • Säilytys, varmistus sekä kyky poikkeamien havaitsemiseen
 • Käytettävien tietojärjestelmien vaatimuksenmukaisuus
 • Kenellä on pääsy tietoon ja identiteetinhallinta

–IT-ympäristön toiminta ja katselmus asetuksen näkökulmasta

 • Verkon ja järjestelmien tietoturva ylätasolla
 • Rakenne, suojaus ja tietoturvasta huolehtiminen
 • Todistustaakan täyttyminen

Tiesuojakartoituspaketti Kulta

Sisältää Hopea -paketin sisällön lisäksi
- Järjestelmäkohtainen vaikutustenarviointi (DPIA)

 • Henkilötietojen käyttötarkoitus
 • Henkilötietojen säilytys
 • Tallennusratkaisut
 • Varmuuskopiointikäytännöt
 • Kenellä on pääsy tietoon
 • Pääsynhallintaan liittyvät prosessit
 • Lakisääteisten vaatimusten täyttyminen
 • Muiden mahdollisten esille tulleiden asioiden käsittelyTietosuojakartoituspaketti Hopea

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä yritysmyyntiimme