Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

1.5.2017

Lounea Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 17.5.2017 kello 17:00 alkaen Salon lukion auditoriossa, osoite Kaherinkatu 2, Salo.

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN

Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

1.     Esitetään tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto näistä.

2.     Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.

3.     Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antavat aihetta.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Lounea Oy jakaa vuodelta 2016 varoja 26 € osakkeelta eli yhteensä 2 389 140,00 €.  Varat ehdotetaan jaettavan pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu varojen jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Pääomanpalautus maksetaan 1.6.2017 alkaen.

4.    Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

5.     Päätetään hallintoneuvoston jäsenmäärä.

6.     Päätetään hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matka- sekä muiden kulujen korvauksesta sekä tilintarkastajien palkkioista.

7.     Valitaan tarvittavat hallintoneuvoston jäsenet.

8.     Valitaan tilintarkastaja.

Sekä Hallituksen valtuutus osakkeiden hankkimiseen
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti: Omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 5.000 kappaletta. Omia osakkeita voidaan hankkia hankinta-ajankohdan markkinahintaan. Hankintahinta voi kuitenkin olla vähintään 500 euroa ja enintään 800 euroa kappaleelta. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Hallitus päättää kaikista muista hankkimisen ehdoista. Hallitus ehdottaa, että valtuus kumoaa yhtiökokouksen 19.5.2016 ja 30.11.2016 antamat valtuudet päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksesta.

Sekä nimetään Lounea Oy:n valmistelevaan toimikuntaan osakkeenomistajien yhtiökokouksessa valitsemat jäsenet (2 kpl).

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT: Yhtiökokousasiakirjat ovat nähtävillä 2.5.2017 lähtien yhtiön pääkonttorissa Tehdaskatu 6, Salo sekä nettisivuillamme www.lounea.fi/yhtiokokous.

ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISOIKEUS: Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 12.5.2017 kello 16:00 mennessä

  1. sähköpostitse osoitteeseen osakerekisteri@lounea.fi
  2. kirjeitse osoitteella Tehdaskatu 6, 24100 Salo
  3. www.lounea.fi/yhtiokokous sivuilla.

Osingonmaksua varten pyydämme ilmoittamaan mahdollisista tilinumeromuutoksista osakerekisteri@lounea.fi.

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Valtakirjapohjat löytyvät nettisivuiltamme www.lounea.fi/yhtiokokous. Valtakirjat pyydetään toimittamaan 12.5.2017 kello 16:00 mennessä. 

Kokoukseen ilmoittautuminen alkaa kello 16:00. Kokouksen aluksi järjestetään kahvitarjoilu.

Salossa 8. maaliskuuta 2017

Lounea Oy
Hallitus

tagit: yleinen