Lounea Oy tilinpäätös 2016

16.3.2017

Tänä vuonna 130-vuotista taivaltaan juhliva Lounea on vuosikymmenten saatossa kehittynyt perinteisestä puhelinyhtiöstä aktiiviseksi, tietoliikenneyhteyksiä ja palveluita tarjoavaksi yhtiöksi, joka haluaa tehdä digitaalisen maailman mahdolliseksi jokaiselle. Juhlavuotta edeltävä toimintavuosi oli Lounealle historiallisen hyvä: yhtiö teki kautta aikain parhaimman tuloksensa. Historiallista oli myös valokuituliittymien ennätyksellinen myynti. Lisäksi vuotta siivitti merkittävä yritysosto ja sen myötä laajentuminen Satakuntaan, Sastamalan alueelle.

Vuosi oli myös kupariverkkoa huomattavasti nopeammat yhteydet varmistavan valokuidun ennätysvuosi. Valokuituliittymiä myytiin ja asennettiin enemmän kuin koskaan aiemmin. Lisäksi Etelä-Satakunnan Puhelimen liiketoiminnan integrointi Louneaan sujui hienosti ja suunnitellusti. Digitalisaation etenemisen myötä IT-työkalujen ja –sovellusten myynti yrityksille teki merkittävän nousun.

Historiansa parhaan tuloksen teki myös Louneaan kuuluva, tietotekniikan ja viihde-elektroniikan verkkokauppa, Jimm’s PC-Store. Sen liikevaihto kasvoi viime vuonna noin kolmanneksen edellisvuodesta, mikä on hitaasti kasvavassa markkinassa poikkeuksellinen suoritus

Lounea -konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani viime vuodesta Jimm´s verkkokaupan vahvan kasvun ja Etelä-Satakunnan Puhelimen liiketoiminnan hankinnan johdosta.

Neljännen vuosineljänneksen (loka-joulukuu)

 • Liikevaihto oli 19,9 M euroa (16,9 M euroa), jossa oli kasvua 18 % edellisestä vuodesta.
 • Liikevoitto jaksolla oli 1,4 M euroa (1,2 M euroa).

Tammi-joulukuun  

 • Liikevaihto oli 72,8 M euroa (58,5 M euroa), jossa oli kasvua 24 %.
 • Liikevoitto oli 6,0 M euroa (3,8 M euroa).
 • Tilikauden tulos 5,9 M euroa (5,1 M euroa).

Kuluneen vuoden liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia tuottoja 0,7 M euroa. Viime vuoden liiketulokseen sisältyy 0,2 M euroa kertaluonteisia kuluja ja rahoitustuottoihin 1,2 M euroa kertaluonteisia tuottoja.

Jimm’s PC-Store Oy:n verkkokaupan myynti kasvoi 28 % edellisestä vuodesta ja tulos parani.

Neljännen vuosineljänneksen (loka-joulukuu)

 • Liikevaihto oli 12,1 M euroa (10,2 M euroa), jossa oli kasvua 19 %.
 • Liikevoitto jaksolla oli 0,6 M euroa (0,6 M euroa).

Tammi-joulukuun  

 • Liikevaihto oli 43,0 M euroa (33,5 M euroa), jossa oli kasvua 28 %.
 • Liikevoitto oli 1,7 M euroa (1,2 M euroa).

Teleoperaattoriliiketoiminnassa Etelä-Satakunnan Puhelin Oy:n liiketoiminnan osto näkyi 20 % myynnin kasvuna.  Kannattavuus kehittyi myös positiivisesti.

Neljännen vuosineljänneksen (loka-joulukuu)

 • Liikevaihto oli 7,8 M euroa (6,5 M euroa), jossa oli kasvua 21 %.
 • Liikevoitto jaksolla oli 1,7 M euroa (1,2 M euroa).

Tammi-joulukuun  

 • Liikevaihto oli 31,7 M euroa (26,4 M euroa), jossa oli kasvua 20 %.
 • Liikevoitto oli 4,3 M euroa (2,6 M euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia tuottoja 0,7 M euroa.

 

Toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen:

Lounea Oy teki kautta aikain parhaimman tuloksensa. Historiallista oli myös valokuituliittymien ennätyksellinen myynti. Lisäksi vuotta siivitti merkittävä yritysosto ja sen myötä laajentuminen Satakuntaan, Sastamalan alueelle. Saavutimme vuodelle asetetut tavoitteet suunnitelmien mukaisesti tai jopa paremmin.

Vuosi oli myös kupariverkkoa huomattavasti nopeammat yhteydet varmistavan valokuidun ennätysvuosi. Valokuituliittymiä myytiin ja asennettiin enemmän kuin koskaan aiemmin. Lisäksi Etelä-Satakunnan Puhelimen liiketoiminnan integrointi Louneaan sujui hienosti ja suunnitellusti. Digitalisaation etenemisen myötä IT-työkalujen ja –sovellusten myynti yrityksille teki merkittävän nousun.

Historiansa parhaan tuloksen teki myös Louneaan kuuluva, tietotekniikan ja viihde-elektroniikan verkkokauppa, Jimm’s PC-Store. Sen liikevaihto kasvoi viime vuonna noin kolmanneksen edellisvuodesta, mikä on hitaasti kasvavassa markkinassa poikkeuksellinen suoritus.

 

Katsauskauden keskeiset tunnusluvut Lounea - konsernissa (M€)

 

 

Q4/2016

Q4/2015

2016

2015

2014

Liikevaihto M€

19,9

16,9

72,8

58,5

57,1

Käyttökate M€

3,1

2,8

12,0

9,6

10,0

Liikevoitto M€

1,4

1,2

6,0

3,8

3,6

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja
ja veroja M€

1,9

1,6

7,3

6,2

2,8

 

         

Liikevoitto %

6,8 %

7,1 %

8,3 %

6,5 %

6,2 %

Omavaraisuusaste %

 

 

83,2 %

84,5 %

89,1 %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) *

 

 

8,8 %

8,3 %

6,4 %

Oma pääoma / osake

 

 

        948

         905 

         878  


Konsernin investoinnit olivat yhteensä 6,0 M€ (edellinen vuosi 10,9 M€). Investoinnit kohdistuivat pääasiassa valokuituverkkoihin sekä palvelutuotantoon. Edellisen vuoden investointeihin sisältyy Etelä-Satakunnan Puhelin Oy:n liiketoiminnan hankinta-arvoa 6,7 M€.

Osinkoesitys 

Lounea Oy:n oma pääoma on taseen 31.12.2016 mukaan 65 946 418,73 € ja jakokelpoiset varat 17 857 159,41€, josta tilikauden tulos on 1 265 687,50 €.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Lounea Oy jakaa vuodelta 2016 varoja 26 € osakkeelta eli yhteensä 2 389 140,00 €. Varat ehdotetaan jaettavan pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu varojen jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Lisätietoja

Lounea Oy, toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen, puh. 029 7070 275, veli-matti.viitanen(at)lounea.fi

Tutustu vuosikertomukseemme

tagit: yleinen