Johto & hallinto

 

Johtoryhmä 1.1.2013 alkaen

 

Viitanen Veli-Matti
toimitusjohtaja

Järvinen Antti
toimitusjohtaja, Jimm´s PC-store Oy
Lahti Jari
johtaja, operaattoriasiakkaat ja tuotanto
Mannonen Harri
talous- ja hallintojohtaja
Riku-Paarni.png Päärni Riku
johtaja, kehitys ja tietohallinto
Ringborg Ari
johtaja, henkilö- ja taloyhtiöasiakkaat
Toivola Jari
johtaja, yritysasiakkaat

 

 

Hallitus 1.1.2017 alkaen

Hulkkonen Jukka, kauppaneuvos, hallituksen pj.
Juntti Seppo
Kyyrä Jaana
Lepinsalo-Harju Elise
Niemi Petri
Sundholm Immo, hallituksen varapj.
Stenberg Jari

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi.

 

Hallintoneuvosto

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Hallintoneuvoston puheenjohtaja on Olli Järvi ja varapuheenjohtaja on Kirsti Kirjonen. Hallintoneuvoston kokoonpano on seuraava:

Nimi Erovuoro
Järvi Olli 2018
Koivusalo Senja 2018
Ryhtä Riitta 2018
Leppävirta Merja 2018
Jokinen Vesa 2018
Rasilainen Anni 2018
Salokangas Jari 2018
Simola Juha 2018
Taimela Katja 2018
Virtanen Mikko 2018
Koivisto Kimmo 2019
Kolattu-Tolvi Outi 2019
Kontio Juha 2019
Leikko-Saarinen Virve 2019
Linnamäki Helena 2019
Mattila Hannu 2019
Pekka Timo 2019
Pättiniemi Johanna 2019
Inna Lauri 2019
Viitaniemi Vesa 2019
Aalto Ari 2020
Halkilahti Jaakko 2020
Huupponen Juhani 2020
Häyrynen Jouko 2020
Kirjonen Kirsti 2020
Kaunisto Jari 2020
Lundström Sanna 2020
Pasanen Jukka 2020
Rantala Mika T. 2020
Ryhtä Esa 2020

 

Hallitukselle maksettavat palkkiot vuonna 2017

Hallituksen puheenjohtaja 8800 €/vuosi + 385 €/kokous
Hallituksen jäsen 2200 €/vuosi + 385 €/kokous

Hallintoneuvostolle ja valmistelevalle toimikunnalle maksettavat palkkiot vuonna 2017

Puheenjohtaja 300 €/kokous
Jäsen 150 €/kokous

Kokouspalkkiot maksetaan yhtiön hallintoelinten kokouksista, neuvottelu- ja vastaavista tilaisuuksista. Yhtiön toimialueen ulkopuolella tapahtuvista neuvottelu- ja vastaavista tilaisuuksista maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota vastaava palkkio sekä niihin liittyvistä matkoista matkakorvaus ja päivärahat valtion matkustussäännön I luokan mukaan.