Osinko

Lounean osake on arvopaperi. Osakkeelle on jaettu osinkoa vuodesta 2001.

Lounea harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa. Hallitus on linjannut voitonjaon periaatteeksi, että yhtiö jakaa omistajille vakaata ja kilpailukykyistä osinkoa, joka on vähintään puolet konsernin vuosituloksesta. Osinkotuottotavoite omistukselle on myös vähintään 5 % laskettuna päätöshetken keskimääräisestä toteutuneesta markkinahinnasta.

Osinko ja verotus

Muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön maksamasta osingosta ja sen sijaan maksetusta sijaisosingosta tai pääomanpalautuksesta on toimitettava 7,5 prosentin suuruinen ennakonpidätys, jos saajana on luonnollinen henkilö tai kotimainen kuolinpesä. Esimerkkinä Lounean 25 euron osingosta veron osuus on tällöin 1,88 euroa, eli osakkeenomistajan tilille maksetaan 23,12 €. (Vertailun vuoksi listattu kotimainen yhtiö pidättää luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle maksamansa osingon kokonaismäärästä 25,5 prosentin ennakonpidätyksen).

Lounea ilmoittaa verottajalle tiedot vuoden  aikana maksetuista osingoista. Yksityishenkilön täytyy tarkistaa esitäytetystä veroilmoituksestaan, että osinko on merkitty veroilmoitukseen.

 

Veroilmoituksessa tarvittavia tietoja ovat:
Yhtiön nimi: Lounea Oy
Y-tunnus: 0139471-8
Osakkeen verotuksen vertailuarvo 2014: 717,45 €

 

Osinkohistoria

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
Osinko/osake 25€ 25€ 25€ 25€ 25€ 25€ 26€

*Vuodelta 2015 jaettiin pääomanpalautuksena 5,35 euroa ja vuodelta 2016 jaettiin pääomanpalautusta 26 euroa.

Osingon maksu

Osinko maksetaan osakerekisteriimme ilmoitetulle pankkitilille. Oikeus osinkoon vanhenee 3 vuodessa niiden osakkeiden osalta, joihin Lounealla ei ole riittäviä tietoja osingon maksamiseen Pankkiyhteyksiin tulevat muutokset tulee ilmoittaa Lounealle sähköpostilla osakerekisteri@lounea.fi tai postitse.