Tietoa osakkeesta ja kaupoista

Lounea Oy:ssä on (31.12.2016) yhteensä 94.470 kpl osaketta. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa, kuitenkin niin, että kukaan ei saa äänestää enemmällä kuin yhdellä viideskymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Osakkeenomistaja voi siirtää äänioikeutensa edustajalleen valtakirjalla. Vuoden 2017 alkaessa yhtiöllä oli yhteensä 21 991 osakkeenomistajaa. Verottajan määrittelemä Lounea Oy:n osakkeen vertailuarvo vuodelle 2015 on 728,69 euroa.

Icon Osakasluettelo_P1325_julkinen 5.1.2018.pdf (10,2 KB)


Sähköinen osakerekisteri 

Lounea Oy (ent. SSP Yhtiöt Oy) on siirtynyt osakekirjattomaan käytäntöön. Lounea ylläpitää sähköistä osakerekisteriä osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Mikäli haluatte osakkeen sähköiseen osakerekisteriin, tulee osakekirja toimittaa Lounealla, jolloin annamme paperisen osakekirjan sijaan osakerekisteriotteen omistuksestanne Lounea Oy:ssä.

Osakekirja on arvopaperi. Mikäli osaketta ei ole siirretty sähköiseen osakerekisteriin ja paperinen osakekirja on kadonnut, tulee osakekirja kuolettaa käräjäoikeudessa. Lounea voi kuolettaa osakekirjan puolestanne, tällöin veloitetaan kuoletuskuluja 300 euroa (sis. 50 euroa hallintointikuluja).

Lounea ostaa tällä hetkellä omia osakkeitaan ja voit halutessasi myydä osakkeet Lounealle myös kadonneesta osakekirjasta, mutta tällöin kauppahinnasta vähennetään kuoletuskuluja 250 euroa.

Osoitteenmuutokset

Omistajan osoitteeseen tulevat muutokset täytyy ilmoittaa Lounealle, jotta omistajille lähetettävä posti tulee perille. Muuttuneet osoitetiedot voi ilmoittaa puhelimitse puh. 029 7070 242 tai sähköpostilla osakerekisteri@lounea.fi.

Kaupankäynti osakkeella

  • Lounean osakkeilla käydään jatkuvaa kauppaa. Jos olette myymässä osakettanne, voitte kysyä markkinahintoja ja tiedossamme olevia ostajia osakerekisteristämme. Yhteystiedot Sirkku Hurve p. 029 7070 242 tai sähköpostilla osakerekisteri@lounea.fi.
  • Lounean osaketta välittää myös listaamattomiin osakkeisiin erikoistunut Privanet Pankkiiriliike Oy (www.privanet.fi). Lisätietoja (09) 6877 1723 tai contact@privanet.fi.
  • Kaupankäynti Lounea Oy:n osakkeella on varainsiirtoveron alaista kauppaa.
  • OSAKKEEN MYYNTI MIKÄLI PAPERINEN OSAKEKIRJA ON KADONNUT: Voit myydä Lounealle osakkeesi vaikka osakekirjasi ei ole sähköisessä rekisterissä ja paperinen osakekirja on kadonnut. Tällöin kauppahinnasta vähennetään osakkeen kuoletuskuluja 250 euroa. 

Ostamme omia osakkeitamme

Varsinaisen yhtiökokouksen 17.5.2017 myöntämän valtuutuksen perusteella Lounea Oy:n hallitus on 30.11.2017 kokouksessaan päättänyt omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

  • Omia osakkeita hankitaan yhteensä enintään 1.000 kappaletta.
  • Osakkeet hankitaan yksityisiltä markkinoilta muuten kuin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa antamalla osakkeenomistajille mahdollisuus tarjota omistamiaan osakkeita yhtiön hankittavaksi.
  • Osakkeet hankitaan 1.12.2017 -  24.1.2018 välisenä aikana, jonka kuluessa osakkeitaan yhtiön hankittavaksi tarjoavan osakkeenomistajan on tarjottava omistamiaan osakkeita yhtiön hankittavaksi.
  • Osakkeiden hankintahinta on 670,00 euroa osakkeelta. Hinta perustuu omien osakkeiden hankinta-ajankohdan markkinahintaan.
  • Mikäli osakkeita tarjotaan hankittavaksi enemmän, kuin nyt päätetty osakkeiden enimmäismäärä, hankitaan osakkeet niiltä, jotka ensinnä ovat tarjonneet omistamiaan osakkeita yhtiön hankittavaksi.
  • Osakkeen hankintahinta tilitetään myyjälle kaupankäyntipäivästä kolmen pankkipäivän kuluttua.

Omia osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa ja muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamisessa, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.  Hallitus päätti käyttää osakkeiden hankintaan varoja yhtiön vapaan oman pääoman rahastosta.

Osakekaupan voi tehdä asiakaspalvelupisteissämme Forssassa, Lohjalla, Loimaalla, Sastamalassa, Salossa tai Somerolla. Kauppakirjan liitteineen voi toimittaa myös postitse osoitteeseen: Lounea Oy, Osakerekisteri, Tehdaskatu 6, 24100 Salo.

Icon LOUNEA OY_kauppakirja osakekauppaa varten_09.pdf (219,7 KB)

Icon LOUNEA OY_kauppakirja osakekirja kadonnut_09.pdf (356,1 KB)

Osakekaupat 12 2017.png

Lounean osakkeilla käytiin tavallista enemmän kauppaa vuoden 2017 marraskuussa. Finlaysonin Forssan Tehtaitten Sairauskassa myi Elisa Oyj:lle 1448 osaketta ja OTC Fund of Fund Ky myi Elisa Oyj:lle 2878 osaketta.

Lisäksi Laitilan Puhelin Oy on saanut 2121 osaketta suunnatun osakeannin kautta vastineena FNE Finland Oy:n osakkeista. Osakeannin mukainen osakekohtainen hinta on 660,- euroa.

 

Osakekaupat 2013-2017.png