Osakkeenomistajille


Omistajastrategia

Omistuksen ja toiminnan pääpaino nähdään alueellisena ja toimintaa tullaan jatkamaan itsenäisenä. Yhtiö takaa alueellisen infrastruktuurin kehittymisen Suomen huippuluokkaan.

Uusille liiketoiminta-alueille voidaan kasvaa kannattavasti. Valintojen on tuettava teleoperaattoriliiketoimintaa.

Omistukselle tavoitellaan yli 5 %:n osinkotuottoa.

Osinkotavoite vähintään puolet tuloksesta.

Yhtiön arvo on nouseva.