LOHJAN KUITUA OY:N OSAKKEENOMISTAJILLE  
                  
                     
Lohjan Kuitua Oy on 10.6.2016 Lohja Kuitua Oy:n (sulautuva yhtiö) ja Lounea Palvelut Oy:n (vastaanottava yhtiö) hallitusten allekirjoittaman sulautumissuunnitelman mukaisesti sulautunut Lounea Palvelut Oy:öön. Lohjan Kuitua Oy on päättänyt sulautumisesta yhtiökokouksessaan 5.9.2016. Sulautumisen täytäntöönpano on rekisteröity kaupparekisteriin 31.12.2016 ja sen seurauksena Lohjan Kuitua Oy on purkautunut.

Vaikutukset Lohjan Kuitua Oy:n A ja K osakkaille:

Sulautumissuunnitelman mukaisesti sulautumisvastikkeena maksetaan 0,19 euron osakekohtainen rahavastike jokaista Lohjan Kuitua Oy:n osaketta vastaan. Kullekin osakkeenomistajalle maksettava sulautumisvastike määräytyy näin olleen osakeomistuksen perusteella. Niille osakkaille, joilla on voimassa oleva laskutussopimus Lounean kanssa, vastike hyvitetään helmikuun laskutuksen yhteydessä. Muille osakkaille lähetetään vastikkeen suorittamisesta kirje postitse.


Osakkeenomistajien kokous:

Osakeyhtiölain 16 luvun 17 §:ssä tarkoitettu Lohjan Kuitua Oy:n osakkeenomistajien kokous pidettiin 21.2.2017 klo 10:00 alkaen Lounean neuvottelutiloissa osoitteessa Kauppakatu 8, 08100 Lohja.

 

ASIAKIRJAT:

Icon Lohjan Kuitua Oy - Lopputilitys.pdf (150,5 KB)

Icon Lohjan Kuitua Oy - Tilintarkastuskertomus.pdf (118,5 KB)

Icon 1. Lohjan Kuitua Oy - allekirjoitettu sulautumissuunnitelma.pdf (194,0 KB)

Icon Lohjan Kuitua Oy yhtiökokous ptk 05092016 allekirjoitettu (10746896_1).PDF (433,2 KB)

 

Lisätietoja:

Harri Mannonen
talous- ja hallintojohtaja
Lounea Oy
Puh. 029 7070 273
harri.mannonen@lounea.fi