18.9.2014 on kansallinen etätyöpäivä

Tervetuloa myymälöihimme keskustelemaan lisää miten Lounea voi helpottaa etätyötä. Tiesithän että työ asuu nykyään verkossa!

Joustoa työelämään

Etätyöllä tarkoitetaan työnantajan kanssa sovittua työnteon mallia, jossa työ tehdään joko osin kotona tai sitten työnantajan eri toimipisteissä, työkohteissa, asiakkaan luona tai matkoilla. Etätyö on kiinteästä työpaikasta ja työajasta riippumatonta työtä, joka sisältää kolme elementtiä: ajallisen jouston, jouston työn tekemisen paikassa sekä tekniset välineet, joilla työ toteutetaan ja joiden avulla ollaan yhteydessä muihin.

16 prosenttia suomalaisista tekee etätyötä

Suomi on eri tutkimusten mukaan yksi Euroopan kärkimaita etätyösovelluksissa. Etätyön tekeminen Suomessa on seitsenkertaistunut vuodesta 1990 vuoteen 2008: työvoimasta 16 % työskentelee kotona työnantajan kanssa sovitusti ainakin joitakin tunteja viikossa tietotekniikan avulla. Lisäksi palkansaajista 34 % tekee päätyöhönsä liittyviä töitä kotonaan joskus tai osittain, miehet hieman useammin kuin naiset ja toimihenkilöt useammin kuin työntekijät.

Etätyön mahdollisuudet päästöjen vähentämisessä

Suomessa tehdään päivittäin yli 2 miljoonaa edestakaista työmatkaa, joiden suoritteesta kolme neljäsosaa eli 75 prosenttia kuljetaan henkilöautolla. Keskimääräinen työmatkan pituus on 13 kilometriä, johon aikaa kuluu noin puoli tuntia. Työmatkat aiheuttavat ruuhkahuippuja erityisesti aamu- ja iltapäivällä ja kasvattavat näin työmatkoihin käytettyä aikaa entisestään.

Pitkien työmatkojen ympäristönkuormitus on merkittävintä. Yli 20 kilometrin työmatkojen osuus on vain 13 prosenttia kaikista alle 150 kilometrin työmatkoista, mutta nämä matkat aiheuttavat 58 prosenttia kaikista aiheutuvista työmatkakilometreistä. Päästöjen vähentämisen ja ruuhkahuippujen tasoittamisen lisäksi etätyön yleistyminen voi tulevaisuudessa vaikuttaa asuinalueiden suunnitteluun, toimistojen mitoitukseen ja toimipaikkojen sijaintiin.

Etätyön hyödyt työntekijän kannalta

+ Työajan joustavuus ja rytmittäminen omien tarpeiden mukaan
+ Lisääntynyt työrauha ja keskittyminen
+ Työtyytyväisyyden ja työtehon paraneminen
+ Ajan ja rahan säästöt työmatkoissa
+ Työn ja perhe-elämän joustavampi yhteen sovittaminen
+ Mahdollisuus valita asuinpaikka muilla perusteilla kuin työn sijaintipaikan perusteella
+ Työnteolle tarkoituksenmukaisen paikan valinta
+ Vajaakuntoisten mahdollisuudet osallistua työelämään
+ Mahdollistaa työskentelyn poikkeustilanteissa (liikenne-este, huono keli)

Etätyön edut työnantajalle

+ Työtehon ja työn tuottavuuden paraneminen
+ Työuran piteneminen paremman jaksamisen myötä
+ Työnantajan toimitilojen kustannusten säästöjä
+ Lisää työpaikan houkuttelevuutta ja on rekrytointivaltti
+ Vähentää työmatkaliikennettä
+ Parantaa työnantajien ympäristövastuullisuutta
+ Edistää ilmastopolitiikan tavoitteiden toteutumista

Etätyöpäivä on osa Liikkujan viikkoa

Etätyöpäivää vietetään Liikkujan viikolla 16.-22.9.2014, jolloin annetaan myös autolle vapaapäivä ja järjestetään lukuisia muita tempauksia kestävän liikkumisen puolesta.

 

Lähde: www.etatyopaiva.fi
 

 

Perttu_etatyo.jpg


Kahvikin on parempaa etätyössä!

”Olen tehnyt etätyötä niin kauan kuin se on ollut mahdollista” kertoo Lounean tuotepäällikkö Perttu Paloheimo. ”Toimivat yhteydet yli kymmenen vuotta sitten avasivat aivan uuden työskentelytavan. Ensin työskentelimme yhdessä muiden toimipisteiden kanssa etänä ja sen jälkeen kotoa käsin. Kotoa työskentely helpotti myös kun pidettiin verkkopalavereita eri aikavyöhykkeillä olevien ihmisten kanssa, ei tarvinnut lähteä aamukuudeksi tai iltakymmeneksi töihin palaveria varten. Etätyö mahdollistaa lisäksi paremman työrauhan ja keskittymisen työtehtäviin kuin toimistossa työskentely.”

Pertun mukaan etätyö helpottaa työn ja vapaa-ajan paremman yhdistämisen, kun työtä voi tehdä silloin kun itse haluaa. ”Nykyään teen etänä varsinkin kesäisin päivän viikossa, viikonloppu pitenee kun mökille voi lähteä jo torstaina. Perjantaisin työntekokin sujuu paljon paremmin mökin terassilla. Talvisin teen etätöitä tarvittaessa, varsinkin jos käsillä on jotain keskittymistä vaativaa.”

Etänä työskennellessään Perttu käyttää jatkuvasti sähköpostin lisäksi Lynciä palavereissa ja pikaviesteissä ja on myös yhteydessä yrityksen verkkolevyihin, intranetiin ja muihin tietojärjestelmiin.
Yhtenä suurena plussana etätyölle Perttu mainitsee vielä lopuksi, että kahvikin on parempaa kuin toimiston automaatissa.