Oletko valmistautunut uuteen tietosuoja-asetukseen?

26.1.2017

Uusi EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan keväällä 2016. Nyt on käynnissä kahden vuoden siirtymäaika kunnes asetuksen soveltaminen alkaa 25.5.2018. Silloin henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista. Uusi tietosuoja-asetus vaikuttaa jokaisen organisaation tapaan käsitellä henkilötietoja ja omia asiakasrekistereitä.

Toimintamallit kuntoon

Uusi asetus tuo kansalaisille aikaisempaa enemmän oikeuksia. Näitä ovat mm. omia henkilötietoja koskeva tiedonsaantioikeus, oikeus tulla unohdetuksi sekä tietojen siirtäminen toiselle taholle. Toisaalta taas rekisterinpitäjän velvollisuudet lisääntyvät. Ei riitä, että säännöksiä noudatetaan, organisaation on myös pystyttävä osoittamaan, että tietosuojasäännökset huomioidaan rekisterinpitäjän toiminnassa. Nyt onkin korkea aika tarkistaa oman yrityksen tietosuojakäytännöt sekä hoitaa rekisterit kuntoon ja vastaamaan uuden tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Tietoturva olennainen osa tietosuojaa

Tietoturva on olennainen osa yrityksen tietosuojaa. Tietojen suojaamisesta on huolehdittava kaikissa käsittelyn vaiheissa tietojen keräämisestä aina tietojen tuhoamiseen asti. Tämä edellyttää esimerkiksi kykyä taata järjestelmien ja palveluiden jatkuva luottamuksellisuus, käytettävyys ja vikasietoisuus. Organisaatiolla pitää myös olla kyky palauttaa tietojen saatavuus fyysisen tai teknisen vian sattuessa.

Laadukkaan tietoturvan järjestämisessä kannattaa luottaa asiantuntijan apuun. Lounean tietoturvapalvelut varmistavat tietojesi asianmukaisen säilytyksen ja käytettävyyden. Ota yhteyttä yritysasiakaspalveluumme ja asiantuntijamme neuvovat oikeiden palveluiden valinnassa.

Lisätietoja aiheesta

EU:n yleinen tietosuoja-asetus
Tietosuojavaltuutetun opas "Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen?"

Pauliina Lekberg
Markkinointisuunnittelija
@PauliinaLekberg